Powiatowy Lekarz Weterynarii ze Skierniewic Tadeusz Gąska-Domarecki wydał 22 marca rozporządzenie, w którym uchylił swoje wcześniejsze rozporządzenie z 19 stycznia, w którym wyznaczył na obszarze gmin Bolimów i Skierniewice obszary zapowietrzone i zagrożone w związku z wystąpieniem wirusa ptasiej grypy w gminie Wiskitki.

Kury. fot. zastępcze.

W wydanym właśnie rozporządzeniu stwierdził wygaśnięcie ogniska ptasiej grypy H5N8 w Popielarni na terenie gminy Wiskitki. Na terenie gminy Bolimów obszarem zapowietrzonym objęto wcześniej miejscowości Wola Szydłowiecka oraz fragment Józefowa, obszar zagrożony ustalono w granicach obejmujących praktycznie cały teren gminy, z wyłączeniem Łasiecznik, Keszyc, Sierzchowa i Jasionny.

W związku w wygaśnięciem rozporządzenia  nie obowiązują już wprowadzone w styczniu obostrzenia dotyczące m.in. zapewnienia dezynfekcji pojazdów wyjeżdżających ze strefy zapowietrzonej, jak i gospodarstw rolnych, nie obowiązuje też zakaz przemieszczania zwierząt gospodarczych ptaków jak i ssaków oraz wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych. Nadal jednak obowiązuje zakaz wypuszczania na wolne wybiegi ptaków hodowanych w gospodarstwach.

Sekretarz gminy Andrzej Czarnota powiedział nam, że pracownicy gminy już wczoraj zdjęli rozstawione na drogach tablice ostrzegawcze, dziś trwa demontaż mat dezynfikacyjnych na drogach.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.