Z udziałem mediów odbyło się dzisiaj (11 czerwca) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Bzura” w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu. Tematem przewodnim były pożary składowisk śmieci, w kontekście problemów administracyjnych z wybudowaniem zakładu w Piaskach Bankowych.

Przypomnijmy, że wojewoda łódzki Zbigniew Rau po raz drugi uchylił wydane przez starostę łowickiego pozwolenie na budowę inwestycji w gminie Bielawy. Związkowcy nie rozumieją, dlaczego z jednej strony premier Mateusz Morawiecki zapowiada walkę z tzw. mafią śmieciową, podczas gdy ich starania o wybudowanie zakładu przeróbki odpadów komunalnych (ma on ograniczać składowanie odpadów do minimum) są od kilku lat blokowane – jak twierdzą – z powodów proceduralnych. Należy jednak dodać, że za każdym razem decyzja wojewody miała związek z tym, że nie dopełniono obowiązku dopuszczenie do postępowania obywateli, którzy mieszkali w pobliżu planowanej inwestycji.

Związek „Bzura” znowu bez pozwolenia na budowę. Co się stało?

Związkowcy podkreślali też swoje zbulwersowanie faktem, że w Polsce wydaje się setki pozwoleń na zwożenie odpadów z zagranicy, nawet z krajów afrykańskich (sic). Nieoficjalnie mówi się o tym, że pożary mogą mieć związek z rozporządzeniem, które zakazuje składowania tzw. frakcji energetycznej odpadów na składowiskach. O problemie zaczęło być głośno po pożarze składowiska odpadów w Zgierzu.

Pod głosowanie poddany został wniosek burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, na mocy którego zarząd ZM „Bzura” został zobowiązany do przygotowania informacji, która ma zostać rozesłana do mediów. Podczas dzisiejszego posiedzenia zainteresowanie dziennikarzy było niewielkie: poza naszą gazetą i telewizją z Aleksandrowa Łódzkiego nikogo więcej nie było.

Także dzisiaj jednogłośnie udzielono absolutorium dla zarządu ZM „Bzura”, mając na uwadze problemy, jakie napotyka podczas realizacji inwestycji. Oznaczać to może, że członkowie związku nie widzą żadnych zaniedbań ze strony zarządu, mimo iż na takowe zwraca uwagę wojewoda. W tym kontekście warto dodać, że w poprzednich latach kilka samorządów lokalnych (w tym miasto Łowicz) wycofało się ze Związku.

Ze strony przedstawicieli gmin członkowskich głośno zostały też wyrażone obawy o przyszłość inwestycji, dotrzymanie terminów i o to, czy uda się nie utracić dotacji z WFOŚiGW. Więcej o posiedzeniu i tej sprawie – przeczytasz w najnowszym wydaniu Nowego Łowiczanina.

1 komentarz

  1. A Dzierżek znów u koryta???????
    Chyba już wystarczy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.