– Ogłosiliśmy konkurs na to, kto zajmie się gospodarką wodną w naszej gminie, bo tego wymaga od nas prawo wodne oraz ustawa o finansach publicznych – wyjaśnia sekretarz gminy Kiernozia Jarosław Bogucki – Choć ogólnie wiadomo, że jedynym podmiotem, który może ubiegać się o dotację jest Spółka Wodna, która działa na naszym terenie.

 

Otóż przepisy prawa wymagają od władz samorządowych, by te ogłaszały co rok konkurs na zajmowanie się gospodarką wodną na terenie gminy, co, ze względu na niewielką sumę pieniędzy, sprowadza się do konserwacji rowów. Obowiązek ten dotyczy zarówno gmin, które mają kilka takich podmiotów działających na swoim terenie, jak i tych, gdzie jest tylko jeden, jak ma to miejsce w większości gmin wiejskich, m.in. właśnie w gminie Kiernozia. Dlatego w drodze rozstrzygniętego już konkursu to Gminna Spółka Wodna z Kiernozi zajmie się konserwacją rowów. 10 tys. zł jaką na to otrzyma, to kwota jaką na ten cel przeznaczyli gminni radni kilka miesięcy wcześniej.

(jr)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.