Rada Powiatu Łowickiego jednogłośnie przyjęła na sesji 19 kwietnia zmiany w budżecie na ten rok, w których znalazły się m.in. kolejne inwestycje w łowickim szpitalu: remont oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, rozbudowa budynku przychodni rehabilitacyjnej, budowa zakładu patomorfologii oraz przygotowania do rozbudowy szpitala, która ma polegać na dobudowaniu trzypiętrowego pawilonu dla potrzeb pododdziału geriatrycznego, który miałby powstać na oddziale wewnętrznym.

Na wszystkie te zadania powiat przeznaczył 1,5 mln zł, choć starosta Krzysztof Figat wyjaśniał, że może się okazać, że kwota ta będzie musiała zostać zwiększona do 2 mln zł. Pieniądze na ww. inwestycje pochodzą ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Ułańskiej, w którym mieści się obecnie patomorfologia działająca w strukturach ZOZ Łowicz oraz działa prywatny zakład pogrzebowy. Za sprzedaż tego budynku wraz z działką powiat uzyskał w przetargu 1.636.200 zł.

Głosowanie w sprawie zmian w budżecie, które obejmowało też np. inwestycje w skansenie przy Muzeum w Łowiczu, remonty na drogach powiatowych, prace w obu budynkach starostwa, poprzedziło długie i pełne emocji wystąpienie starosty, które miało niemal charakter exposé. Dyskusja, która po nim się wywiązała dotyczyła raczej drobnych problemów wciąż nie rozwiązanych, a ponawianych przez radnych, niż dużych inwestycji. Ostatecznie radni poparli wniosek zarządu dotyczący podziału pieniędzy, głównie na inwestycje.

Więcej o wystąpieniu starosty i dyskusji po nim napiszemy w kolejnym Nowym Łowiczaninie, 27 kwietnia.

Sesja Rady Powiatu Łowickiego
Sesja Rady Powiatu Łowickiego

1 komentarz

  1. remonty są wazne ale najważniejsze jest nastawienie personelu do pacjenta a z tym bywa różnie zwłaszcza na niektórych oddziałach

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.