Od kilku dni nie można przejechać przez całą długość ulicy Czajki, powodem są rozpoczęte 10 września prace przygotowawcze do budowy kanalizacji sanitarnej.

Na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych pracownicy Zakładu Studniarskiego Leopolda Śmiałkowskiego z Łodzi wykonują trzy studnie głębinowe do głębokości kilkunastu metrów, mają one na zadanie odebrać wodę podskórną, która w miejscu ul. Czajki znajduje się zaledwie 1,5 m od powierzchni.

Jej wysoki poziom nie pozwala zakładowi przystąpić do wykonywania wykopu i układania kolektora w ul. Czajki na planowanej głębokości około 4 m. Wysoki stan wody uniemożliwia budowę przepompowni, której konstrukcja ma sięgać 6 m.

Powstaniu kanalizacji w ul. Czajki towarzyszyć będzie budowa kolejnego kolektora, który połączy ją z siecią w ul. Kaliskiej – na kilkudziesięciometrowym odcinku przeciskiem pod torami kolejowymi.

Prace ograniczają ruch, ale nie umożliwiają dojazdu do bloków na os. Czajki – do nich można dojechać od strony ul. Wiejskiej, zaś do większości posesji na ul. Czajki można dojechać od strony ul. Katarzynów.

Komentowanie nie jest możliwe.