300 zł dotacji na dziecko w żłobku niepublicznym – jest projekt

Komisja społeczna Rady Miejskiej w Łowiczu obradująca dzisiaj, 14 stycznia w ratuszu, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla żłobków niepublicznych w Łowiczu.