Fatalna informacja dotarła do nas od Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, który był beneficjentem 3,2 mln zł unijnej dotacji na realizację projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Bedlno i Oporów. Urząd Marszałkowski w Łodzi zerwał umowę ze ZGRK na realizację zadania.

Gmina Bedlno zaplanowała m.in. termomodernizację budynku SP Żeronice. fot. Dorota Grąbczewska

W listopadzie 2018 roku związek podpisał umowę z marszałkiem województwa łódzkiego na unijną dotację wysokości 3.248.833 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Oporów i Bedlno. Szacunkowy koszt inwestycji to 4.757.343 zł. Podpisując umowę było od razu wiadomo, że nie da się zrealizować zadania do końca 2018 roku.

Związek zdążył rozpisać konkurs na wykonawców, otworzył oferty i wyłonił wykonawcę.

Dlaczego nie zrealizuje on zadania – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

1 komentarz

  1. Zeb_kaninsky

    no i co? I nico!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.