Rada Miejska Strykowa  29 czerwca udzieliła burmistrzowi Andrzejowi Jankowskiemu absolutorium na ubiegły rok. Na piętnastoosobowy skład rady sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 roku całkowicie przekonało 12 radnych. Tyle samo radnych głosowało za udzieleniem absolutorium.

Głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 2016. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Prognozowane dochody wykonano  w kwocie 67,7 mln zł, co stanowi 101,4 % planu ustalonego przez Radę Miejską. Aż 41,1 mln zł to dochody z podatków i opłat lokalnych. Transfery z budżetu państwa to  blisko 22,2 mln zł. Wydano 69,4 mln zł, czyli 92% tego, co zaplanowano. Budżet zamknął się mniejszym niż planowano deficytem w kwocie 1,6 mln zł. Jednocześnie wypracowano “wolne środki” w wysokości 10,5 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec grudnia 2016 wyniosło 17,5 mln, co stanowi 25,9% wykonanych dochodów. Gmina zrealizowała łącznie 140 inwestycji. 

W czasie debaty poprzedzającej głosowanie wątpliwości wyrażali dwaj opozycyjni radni  Andrzej Janeczko oraz Krzysztof Bandurowicz, którzy ostatecznie wstrzymali się od głosu zarówno w sprawie przyjęcia sprawozdania, jak i udzielenia  absolutorium. Obydwaj pytali burmistrza Andrzeja Jankowskiego o granice magazynowej ekspansji i pomysł na zaradzenie jej skutkom ubocznym w postaci zwiększonego ruchu samochodowego, hałasu i zanieczyszczenia środowiska. 

W szczegółach o debacie absolutoryjnej w najbliższym gazetowym wydaniu WG.

 

 

Komentowanie nie jest możliwe.