Jedenastoma głosami za przy 1 wstrzymującym się Rada Gminy Bielawy na sesji 21 czerwca udzieliła wójtowi Sylwestrowi Kubińskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2016.

Sylwester Kubiński, wójt gminy Bielawy. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Takim samym stosunkiem głosów przeszła uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, które przed głosowaniem przedstawiła radnym skarbnik Dorota Kubiak.
Wcześniej, 26 maja, wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała gminna Komisja Rewizyjna, która jednogłośnie przyjęła wniosek ws. udzielenia wójtowi absolutorium.

Na rok 2016 Gminy Bielawy planowała osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 21.052.694 zł, a ich wykonanie wyniosło 20.405.247,24 zł, czyli 96,92 % planu. Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 20.935.504,63 zł, zaś zrealizowano w 95,11 % czyli w kwocie 19.912.421,19 zł. W stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, czyli końca 2015 r. zadłużenie gminy Bielawy zmniejszyło się o 488.925,95 zł spłaconych rat.

Jest zgoda rady na nowy kredyt

W 2016 r. samorząd nie zaciągał nowych zobowiązań. Sytuacja zmieni się w tym roku, bo również na wczorajszej sesji Rada Gminy Bielawy w drodze uchwały wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wys. 511.694 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt ten, jak wyjaśniała skarbnik Dorota Kubiak, był planowany na etapie uchwalania budżetu. 21 czerwca radni zgodzili się na jego zaciągniecie przyjmując uchwałę 8 głosami za przy 3 wstrzymujących się (w tej części obrad z początkowo 12-osobowego stanu, na sali było obecnych 11 radnych)

2 komentarze

  1. Iwona z Sobockiej Wsi

    a ja wciąż czekam na odpowiedź od wójta mgr Sylwestra Kubińskiego na pytanie: kto i ile złotych w 2015 zapłacił za wykonany przez urbanistkę vel architekt Aleksandrę B. HOT-GNIOT na pilną potrzebę dorobienia legalnych papierków do samowoli budowlanej usytuowanej na posesji Sobocka Wieś 16, inwestor Monika Jóźwiak, oraz czekam na odpowiedź na pytanie: na podstawie jakiej dokumentacji wydał pan wójt! DECYZJĘ o nr 10/2015 w dniu 15.06.2015 – sprawa jest publiczna, bo to wszystko dzieje się za piniądze Podatników/Mieszkańców, zatem proszę odpowiedzieć.

  2. uhmmm, tak pięknie, jak było to już nigdy nie będzie 🙂

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.