Biskup ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba poświęcił XVIII-wieczną ambonę w kościele pw. św. Józefa w Bielawach, która w tym roku została poddana renowacji wraz z XVII-wiecznym ornamentem.

Poświecenie ambony miało miejsce w niedzielę, 6 maja, podczas uroczystej mszy św., którą odprawił ks. biskup.

XVII-wieczny ornament wraz z XVIII-wieczną amboną zostały poddane renowacji w krakowskiej pracowni konserwatorskiej REARTE Aleksandra Piotrowskiego i Marty Piotrowskiej. W toku prac, po odsłonięciu warstwy białej farby z figur czterech ewangelistów, okazało się, że pierwotnie były one pozłacane. Zapadła więc decyzja, by postaciom przywrócić dawny blask i obecnie ich szaty są złoto-srebrne, a twarze i włosy mają naturalne kolory.

Renowacja ambony przebiegała pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, a była finansowana środkami pochodzącymi z dwóch źródeł: dotacji unijnej, przyznanej za pośrednictwem LGD “Ziemia Łowicka” w kwocie nieco ponad 65 tys. zł oraz pieniędzmi stanowiącymi wkład własny, czyli przekazanymi przez parafian do całkowitej wartości zadania stanowiącej kwotę 72.961 zł. Prace trwały w pierwszych miesiącach tego roku, zakończyły się 28 lutego.
Teraz nastąpiło uroczyste poświęcenie odrestaurowanej ambony.

Warto tu wspomnieć, że Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Bielawach obchodzi w tym roku 615 rocznicę powstania.

XVIII-wieczna ambona z XVII-wiecznymi ornamentami po renowacji. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz
XVIII-wieczna ambona z XVII-wiecznymi ornamentami po renowacji. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Komentowanie nie jest możliwe.