W tym roku średnia województwa łódzkiego ogółem wyniosła 55,28 pkt. (na 100 możliwych), w tym z części humanistycznej 30,95 pkt (na 50 możliwych) oraz z części przyrodniczo-matematycznej 24,33 pkt (też na 50 możliwych). Średnia powiatu łowickiego jest wyższa niż średnia województwa i wynosi 57,65 pkt, z części humanistycznej to 31,44 pkt, natomiast z matematyczno-przyrodniczej 26,21 pkt. W ubiegłym roku średnia województwa łódzkiego wynosiła 57,5 pkt, z czego z części humanistycznej uczniowie osiągnęli wynik 32,56 pkt a z matematyczno-przyrodniczej 24,94 pkt.
Uzyskane w tym roku wyniki pozwoliły specjalistom z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi ocenić test humanistyczny jako umiarkowanie trudny. Jeżeli chodzi o umiejętności czytania i odbioru tekstu to na 25 pkt możliwych do zdobycia, średnio gimnazjaliści osiągali 18,10 pkt, zaś z umiejętności tworzenia własnego tekstu na 25 pkt możliwych do zdobycia średnio osiągali 12,85 pkt. Test matematyczno-przyrodniczy określony został w tym roku jako trudny. Jeżeli chodzi o umiejętne stosowanie terminów, to na 15 pkt gimnazjaliści średnio uzyskali po 6,74 pkt, z umiejętności wyszukiwania i stosowania informacji na 12 pkt – 8,09 pkt, ze wskazywania i opisywania faktów, związków na 15 pkt – 7,03 pkt oraz ze stosowania zintegrowanej wiedzy w praktyce na 8 pkt – 2,47 pkt.
A oto wyniku szkół z naszego terenu:
Najlepiej, podobnie jak od lat, egzamin napisali uczniowie i uczennice Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu. Egzamin pisały tu 54 osoby. Osiągnęły one średnią z obu części egzaminu wynoszącą 72,67 pkt. Humanistyczna część wypadła lepiej i średnia wyniosła 39,35 pkt, z części matematyczno-przyrodniczej zaś – 33,32 pkt. Najlepszy wynik 98 pkt uzyskał Teodor Świątkowski, który był zwolniony z maksymalną ilością punktów z części matematyczno-przyrodniczej, jako laureat konkursu biologicznego. 94 pkt uzyskał na sprawdzianie Juliusz Szot, 92 pkt – Adam Moskwa oraz 91 pkt – Monika Dul. – Jestem zadowolony z takiego wyniku. Cieszę się, że udało nam się przekonać znaczną grupę uczniów do ciężkiej pracy. Wynik prawie 40 pkt z części humanistycznej egzaminu to ogromny sukces nauczyciela  języka polskiego. 30% trzecioklasistów osiągnęło wynik powyżej 80 pkt. Cieszę się również z tego, że zdecydowana większość tych najlepszych chce zostać u nas i kontynuować naukę w liceum pijarskim – mówi dyrektor Przemysław Jabłoński.

Gimnazjum nr 1 w Łowiczu. Test w największym gimnazjum miejskim pisało 159 uczniów w 7 klasach. Średnia przez nich uzyskana to 56,91 pkt. (31,21 z części humanistycznej i 25,7 z matematyczno-przyrodniczej). Maksymalną ilość punktów – 100 na 100 możliwych ma Anna Szewczyk, która dzięki sukcesom w konkursach przedmiotowych – tak humanistycznych, ja i ścisłych – egzaminu nie musiała pisać. Egzamin pisali natomiast: Katarzyna Foks – 93 pkt, Paulina Szubert – 88 pkt, Przemysław Pietruszewski – 86 pkt, Paulina Krystanik – 85 pkt i Marcel Kosmowski – 83 pkt. – Wyniki są niższe niż rok temu, ale szkołę kończy wielu uczniów słabych, również z orzeczeniami o dysfunkcjach różnego typu – komentuje dyrektor szkoły Jolanta Urbanek.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Łowiczu osiągnęli w tym roku średnią z egzaminu na zakończenie szkoły: 57,67 pkt. Z części humanistycznej egzaminu średnia wyniosła 32,36 pkt, zaś z części matematyczno-przyrodniczej – 25,31 pkt.
Najlepiej egzamin kończący edukację na szczeblu gimnazjum napisały następujące uczennice: Patrycja Gładka – 94 punkty, Katarzyna Niebudek – 92 punkty oraz Katarzyna Dębska – 91 punktów. – Te trzy uczennice najlepiej napisały egzamin w tym roku i należy je docenić – powiedziała nam dyrektorka Mirosława Walczak. Łącznie w Gimnazjum nr 2 egzamin napisało w tym roku 112 uczniów.

Gimnazjum nr 3 w Łowiczu – egzamin pisało 86 uczniów. Z całości osiągnęli oni średnią 60,63 pkt. Z części humanistycznej wynik był wyższy i wyniósł 32,2 pkt, zaś z matematyczno-przyrodniczej 28,43 pkt. Maksymalną ilość 100 punktów otrzymał Michał Słomski, jako laureat konkursu przedmiotowego, 98 pkt miała Barbara Krupka, która była zwolniona z części humanistycznej egzaminu z maksymalną ilością punktów jako laureatka olimpiady z języka polskiego, 92 pkt zdobyła Patrycja Gozdowska, 89 pkt – Paweł Woźniak, a 88 pkt – Milena Wróbel.
– Testy w tym roku były zdecydowanie trudne. Z powodu wyniku nie skaczemy
z radości, ale też nie mamy się czego wstydzić. Mamy świadomość tego, że dobrze pracowaliśmy. 10 uczniów napisało na 40 pkt i mniej, inni natomiast wypadli bardzo dobrze. Poziom był więc zróżnicowany. Wyniki z egzaminu zgadzają się w zupełności z ocenami na świadectwach
– mówi dyrektor Wacław Witwicki.

W Gimnazjum nr 4 działającym w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi na os. Bratkowice w Łowiczu egzamin pisało 39 uczniów, a średnia przez nich osiągnięta wynosi 58,15 pkt (z części humanistycznej 30,44, matematyczno-przyrodniczej 27,72). Najlepiej egzamin napisali: Michał Janocha – 90 punktów, Rafał Schilling i Łukasz Dałek zdobyli po 86 punktów, Grzegorz Krygier – 83, Karol Cywiński – 81, Łukasz Gać – 80. Dyrektor szkoły Maria Wojtylak nie jest wynikiem egzaminu zaskoczona. Napisali go dobrze aktywni uczniowie, którzy często brali udział w konkursach przedmiotowych różnego rodzaju. Nikt nie napisał testu poniżej 30 punktów, a dużo było wyników średnich i dobrych.  

Gimnazjum w Bielawach – egzamin pisało 72 uczniów. Ogółem średnia wyniosła 56,46 pkt, z części humanistycznej wynik był wyższy, wyniósł 31,25 pkt, zaś z matematyczno-przyrodniczej – 25,21 pkt. Najlepsze wyniki osiągnęli Jakub Walczak  – 91 pkt, Jarosław Fabjański 90 pkt, Mateusz Krysicki i Agata Leduchowska po 86 pkt. – Okazało się, że egzamin był trudny. Średnia arytmetyczne kształtuje się na poziomie powiatu, jest wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej. Wyniki zatem nas nie martwią, ale zawsze oczekuje się lepszych. Średnia z egzaminu jest odzwierciedleniem 3 lat pracy z uczniami. Egzaminowi towarzyszy ogromy stres, który w tym roku pokonał nawet najlepszych uczniów – mówi dyrektor Anna Krysicka.

Gimnazjum w Błędowie – egzamin pisało 32 uczniów uczących się w dwóch klasach. Średnia ogólna jaką uzyskali to 60,32 pkt. Średnia z części humanistycznej to 33,97 pkt, średnia części matematyczno-przyrodniczej to 26,34 pkt. Najlepsze średnie z obu części egzaminów  uzyskały: Paulina Siejka – 88 pkt,Katarzyna Kołaczyńska – 85 pkt, Magdalena Bogucka – 81 pkt.
Dyrektor szkoły Zbigniew Mostowski powiedział nam, że wyniki nie są dla niego rewelacyjne, w latach minionych najlepsze średnie uczniów były powyżej granicy 90 pkt. Ale jak zauważył, wpływ na wyniki w tym roku miał przede wszystkim egzamin matematyczno-przyrodniczy, gdzie było bardzo dużo trudnych wyliczeń, z wykonaniem których uczniowie nie zawsze zdążyli przed końcem jego trwania.

Gimnazjum w Bolimowie – egzamin pisało 48 uczniów uczących się w dwóch klasach. Średnia ogólna jaką uzyskali to 51,75 pkt, średnia z części humanistycznej to 32,7 pkt, średnia z części matematyczno-przyrodniczej to 19,1 pkt. Uczniowie, którzy osiągnęli największą ilość punktów to: Dawid Zwoliński  – 74 pkt, Jagoda Torucka – 72 pkt, Suzana Białas i Patrycja Ptasińska – 71 pkt.

Gimnazjum w Domaniewicach – egzamin pisało tu 66 uczniów, którzy osiągnęli średni wynik z obu części wynoszący 54,76 pkt. Lepiej poszła im część humanistyczna, oceniona średnio na 29,21 pkt, zaś matematyczno-przyrodnicza na 25,55 pkt. Najlepszy wynik to 87 pkt – osiągnęła go Marta Spychała, 80 pkt zdobył Kamil Koza, a 79 pkt – Adam Lorentz. – Uczniów zaskoczył nieco wysoki poziom części matematyczno-przyrodniczej. Nie ma wyników wybitnych, ale nie ma też wyjątkowo niskich. Uczniowie napisali testy na wyrównanym poziomie – mówi Mieczysław Szymajda, rzecznik Gimnazjum w Domaniewicach.

Gimnazjum w Dzierzgówku – na średnią 59,92 pkt zapracowało w tym roku 82 trzecioklasistów. Także w tej szkole lepiej wypadła część humanistyczna, gdzie średnia wyniosła 33,07 pkt, z matematyczno-przyrodniczej było nieco gorzej bo średnia wyniosła 26,85 pkt. Najlepszy wynik 90 pkt to sukces Karoliny Lisiewskiej, Beata Klimczyńska zdobyła 87 pkt, Monika Szwed – 86 pkt i Magdalena Szwed – 84 pkt. – U nas z reguły wyniki sprawdzianu odnajdują odzwierciedlenie w wystawianych ocenach. Jeżeli uczniowie są zdolni, to i średnia wysoka – mówi dyrektor Grażyna Aleksandrowicz.

Gimnazjum w Kiernozi. Naukę w gimnazjum w Kiernozi kończy w tym roku 45 osób, a średnia przez nich uzyskana to 54,7 pkt. (31,0 z części humanistycznej i 23,7 z matematyczno-przyrodniczej). Wynik jest słabszy od ubiegłorocznego, ale też klasy były dużo słabsze. Ci sami uczniowie słabo wypadli 3 lata temu, na teście kompetencyjnym w klasie VI. Nauczyciele analizują wyniki, jak wyglądał postęp w ich edukacji przez minione 3 lata, pomocne będą w tym wyniki 4 testów, jakie pisali w gimnazjum. Najlepiej egzamin napisała Malwina Krystecka – 94 pkt oraz Monika Krzemińska – 91 pkt.

Gimnazjum w Kocierzewie. Egzamin pisało 53 uczniów, a średnia przez nich uzyskana wynosi 52,01 pkt (z części humanistycznej 28,58, z matematyczno-przyrodniczej 23,43). Najlepsi uczniowie, wszyscy z klasy IIIa: Adam Scęcelek – 78 pkt, Przemysław Mańkowski – 76 pkt, Katarzyna Kosmala i Piotr Miazek – po 75 pkt. Teresa Gajek, zastępca dyrektora Zespołu Szkół mówi, że tegoroczne wyniki są słabsze niż ubiegłoroczne, ale szkołę kończy spora grupa słabych uczniów.

Gimnazjum w Kompinie. Egzamin pisało tu 68 uczniów. Osiągnęli oni wynik 54,60 pkt. Podobnie jak w innych szkołach lepiej wypadła część humanistyczna, z której średnia wyniosła 29,41 pkt, słabiej matematyczno-przyrodnicza – średnia 25,17 pkt. Najlepszy wynik to sukces Karoliny Turkawki – 85 pkt, w tym najwięcej punktów z części matematyczno-przyrodniczej w szkole 47 pkt. 83 pkt otrzymała Agnieszka Ambroziak, 81 pkt Mateusz Gwardecki. Najwyższą ilość punktów z części humanistycznej, bo aż 50t, miał Mateusz Gwardecki, najlepiej część humanistyczną napisała natomiast Monika Kaźmierczak – na 42 pkt.

– Osiągnięty wynik trzeba uznać za słaby, ale takiego się spodziewaliśmy. Podobne wyniki uczniowie osiągali podczas próbnych egzaminów. Mimo starań nie udało się osiągnąć lepszego wyniku, niektórym uczniom zabrakło chęci. Jedna spośród trzech klas trzecich napisała egzamin na nieco wyższym poziomie niż średnia powiatu, oni zasługują na pochwałę
– mówi dyrektor Włodzimierz Gratys.

Uczniowie z Gimnazjum w Łyszkowicach uzyskali w tym roku średnią 57,33 pkt, w tym z części humanistycznej: 31,11, a z części matematyczno-przyrodniczej: 26,22. Egzamin pisało w tym roku w Łyszkowicach 260 uczniów.

 

W Gimnazjum w Popowie egzamin napisało w tym roku szkolnym 126 uczniów uczęszczających do pięciu klas. Średnia szkoły wyniosła 59,94 pkt, zaś średnie z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego wypadły następująco: z części humanistycznej – 32,22 pkt, zaś z części matematyczno-przyrodniczej – 27,72 pkt. Najlepiej sprawdzian napisali następujący uczniowie: Marcin Kołodziejski z klasy IIIa – 84 punkty, Kamil Rybus z tej samej klasy – 86 punktów, Piotr Cieślak i Edyta Wojda – oboje z klasy IIIb zdobyli po 86 punktów, Kamil Wawrzyńczak z klasy IIId zdobył 82 punkty, zaś najlepiej w gimnazjum w Popowie sprawdzian napisali Antoni Sikorski i Małgorzata Wróbel z klasy IIIe zdobywając po 88 punktów. – Mamy średnią lepszą niż w powiecie, myślę że to jest niezły wynik. Powinniśmy być zadowoleni… – powiedziała nam dyrektorka Gimnazjum w Popowie Monika Szymczak.

W sannickim gimnazjum egzamin pisało 96 uczniów z trzech klas trzecich, a wynik przez nich uzyskany to 53,6 pkt. Z części humanistycznej średnia wynosi 30,69 pkt i jest niższa od średniej powiatu gostynińskiego wynoszącej 31,97 pkt, z matematyczno-przyrodniczej – 22,91 pkt, przy średniej powiatu – 23,11. Dyrektor szkoły Dariusz Wachowicz z wyniku jest zadowolony, bo uczniowie napisali na miarę swoich możliwości. Egzamin nie był łatwy, a przy takim poziomie trudności zadań trudno było niektórym gimnazjalistom zdążyć z napisaniem. Najlepsze wyniki osiągnęli: Dominika Dutkowska – 92 pkt, Katarzyna Kwiatkowska – 88 pkt, Joanna Kołodziej i Kacper Mańkowski – po 85 pkt.

Gimnazjum w Waliszewie – egzamin pisało tu tylko 9 uczniów. Osiągnęli oni średnią 48,63 pkt, z części humanistycznej 28,13 pkt a z matematyczno-przyrodniczej 20,5 pkt. Najlepiej egzamin napisała Klaudia Stolarczyk zdobywając 69 pkt. – Wyniki egzaminu są odzwierciedleniem nauki od początku szkoły podstawowej do chwili obecnej, odpowiadają poziomowi klasy. Dla nauczycieli nie były one zaskoczeniem. Spodziewaliśmy się takich – komentuje dyrektor Zespołu Szkół w Waliszewie Iwona Bartosiewicz.

Gimnazjum w Zdunach – egzamin pisało 102 uczniów uczących się w czterech klasach. Średnia ogólna jaką uzyskali to 59,8 pkt, średnia z części humanistycznej to 32,19 pkt, średnia z części matematyczno-przyrodniczej  27,52 pkt. Najlepsze wyniki uzyskali: w części humanistycznej: Anna Szkopiak z kl. IIIb, Żaneta Kacprzyk z kl. IIIc –  po 45 pkt, Aleksandra Krajewska, Aleksandra Grzegory, obie z klasy IIIc – po 44 pkt; w części matematyczno-przyrodniczej największą ilość punktów uzyskała Aleksandra Grzegory – 47 pkt i Adam Janicki – 45 pkt.
Dyrektorka szkoły Jolanta Gajewska powiedziała nam, że wynik jaki szkoła osiągnęła nie jest dla niej rozczarowaniem, bo jednak średnia jest wyższa niż średnia powiatu łowickiego, ona jak i kadra nauczycielska szkoły oczekiwała jednak, że będzie on wyższy. Podkreśla jednak, że w tym roku egzamin nie należał do łatwych, zwłaszcza w części matematyczno-przyrodniczej.                              

((eb))

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.