Od 15 czerwca znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie klas III pisali 5 i 6 maja. Egzamin ten, identyczny w całej Polsce, umożliwia sprawdzenie umiejętności, jakie uczniowie posiedli po 9 latach nauki w szkołach obowiązkowych. W tym roku, aby dodatkowo zapewnić uczciwość podczas pisania, nie tylko na salach byli obserwatorzy z zewnątrz, ale i system kodowania odpowiedzi zmienił się: u jednego ucznia prawidłowa odpowiedź wymagała zaznaczenia np. odpowiedzi oznaczonej „A”, u innego na arkuszu ta sama odpowiedź ukryta była pod literą „B” itp.

Gimnazjum Pijarskie
Podobnie jak w roku ubiegłym palmę pierwszeństwa wśród gimnazjów dzierży gimnazjum pijarskie w Łowiczu z ogólną średnią 73,2 pkt. W rozbiciu na poszczególne segmenty prezentuje się to w sposób następujący: część humanistyczna – 36 punktów, część matematyczna – 37,2. Dyrektor Przemysław Jabłoński, który broni się przed komentowaniem tak dobrego wyniku, aby nie zostać posądzonym o zbytnią pychę, może być jednak zadowolony. Wynik jest jeszcze lepszy niż w roku ubiegłym, kiedy gimnazjum pijarskie przodowało w rankingu z wynikiem 72,7, a najlepsza uczennica uzyskała z testu 88 punktów. W tym roku jeśli chodzi o szkołę pijarską na pierwszym miejscu znalazła się Agata Piorun z 93 punktami na sto możliwych do zdobycia. 91 punktów uzyskali Michał Pawluk i Ludwika Frątczak, a 90 punktów uzyskała Agnieszka Malczyk. Dalej było równie dobrze: 89 punktów zdobyli Dawid Wężowski i Łukasz Łebski, 88 – Justyna Gajewska, a 87 punktów Małgorzata Obrębska.

Gimnazjum nr 1
W szkole tej egzamin gimnazjalny pisało 145 uczniów z sześciu klas trzecich. Średnia szkoły wyniosła 52,28 pkt., przy czym średnia z części humanistycznej egzaminu – 26,59 – nie odbiegała znacznie od średniej z części matematyczno-przyrodniczej, która wynosiła 25,69. Za to najlepsza uczennica – Agata Cichal z klasy IIIa – osiągnęła bardzo wysoki wynik, bo aż 98 pkt. Dobry wynik mają również Piotr Stabryła i Paulina Szczęsna, oboje z klasy z IIIa, którzy zdobyli po 93 pkt. Marta Staniszewska z tej samej klasy ma wynik 89. Średnia z egzaminu jest niższa niż w ubiegłym roku (wtedy było to 59,88 pkt.) – mówi dyr. Jolanta Urbanek dodając, że jest duże grono uczniów posiadających orzeczenie poradni o obniżonych wymaganiach. Ale szkoła może się też pochwalić sporym gronem dobrych uczniów, ponieważ 19 uczniów ma wynik powyżej 80 pkt., a średnia najlepszej klasy – IIIa – to 73 pkt.

Gimnazjum nr 2
Szkoła osiągnęła nieco gorszy wynik niż w roku ubiegłym, kiedy średnia wynosiła 64,3, jednak obecna średnia była tu i tak dość wysoka – zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę to, że tegoroczne wyniki egzaminu trzecich klas gimnazjalnych w całej Polsce są gorsze od ubiegłorocznych – wyniosły 62,20 pkt. Średnia z części humanistycznej egzaminu wyniosła 30,23 pkt.,
z części matematycznej była jeszcze wyższa – 31,97 pkt. Najlepszym humanistą wśród tego rocznika klas III okazała się Ilona Bryk, która zdobyła 48 pkt. na 50 możliwych. Najlepszym matematykiem również została w tym roku dziewczyna – Ewa Mucha, która zdobyła 49 pkt. W ubiegłym roku mieliśmy wyższą średnią, ale to był wyjątkowy rocznik. Tegorocznego wyniku też nie musimy się wstydzić biorąc pod uwagę średnie okolicznych gimnazjów i to, że w jednej z klas uczy się trzech uczniów w lekkim stopniu upośledzonych oraz 15 z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej – mówi dyrektorka Mirosława Walczak. Najwięcej punktów z egzaminu uzyskali uczniowie: Marta Balcerzak – 91 pkt., Maciej Łapski – 91 pkt., Beata Charążka – 89 pkt. oraz Krzysztof Szachogłuchowicz – 89 pkt.


Gimnazjum nr 3

Tegoroczna średnia z egzaminu klas III jest o około 10 pkt. niższa niż w roku ubiegłym (64,4 pkt.) i wynosi 55,13 pkt. Egzamin pisało w tym roku 77 uczniów. Jeszcze większa różnica punktowa dzieli ją od średniej szkoły sprzed dwóch lat. Część humanistyczną uczniowie napisali średnio na 27,55 pkt., a matematyczną na 27,58 pkt. Najlepsze wyniki osiągnęli: Anna Żabka – 89 pkt., Marta Latoszewska – 88 pkt. oraz Małgorzata Kucharek również z 88 pkt. Najniższy wynik, jaki osiągnął jeden z uczniów to 17 pkt na 100 możliwych. W „Trójce” było dużo prac słabych, ocenionych na 20-30 pkt. W tym roku tylko siedmiu uczniów zdobyło ponad 80 pkt. – w ubiegłym roku było ich 19 i do tego 5 uczniów napisało egzamin na powyżej 90 pkt. – Sytuacja kadrowa w szkole nie uległa zmianie, ale trudno wskazać konkretną przyczynę takiego wyniku. Czuję wewnętrzny niedosyt, że nie udało nam się wielu uczniów zmotywować do wytężonej nauki. Taki sam wynik osiągnęli oni na próbnym egzaminie, a zazwyczaj próba wypada dużo gorzej od egzaminu – mówi dyrektor Tadeusz Rutkowski.                        

Gimnazjum nr 4
W szkole tej po raz pierwszy uczniowie klasy III gimnazjum pisali egzamin, ponieważ trzy lata temu Szkoła Podstawowa nr 7 przekształciła się w Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, który tworzy szkoła podstawowa i gimnazjum. Egzamin gimnazjalny pisało 42 uczniów w dwóch klasach trzecich, średnia przez nich uzyskana wynosi 57,95 pkt., przy czym średnia z części humanistycznej to 26,88 pkt., a z części matematyczno-przyrodniczej – 31,07. Najlepszy wynik – 90 pkt. uzyskała Rozalia Dąbrowska. Uczennica ta zwolniona była z pisania części matematycznej, ponieważ była laureatką konkursu przedmiotowego z matematyki. Dobry wynik miał też Mateusz Dałek – 86 pkt.

A oto wyniki z gimnazjów gminnych:


Gimnazjum w Bielawach

Dyrektor Anna Krysicka nie znając jeszcze wyników innych gimnazjów z terenu powiatu łowickiego przewidywała, że jej szkoła będzie na szarym końcu i nie myliła się. Zresztą trudno się było temu dziwić, gdyż wyniki egzaminu są tu odzwierciedleniem pracy uczniów w ciągu całych trzech lat i pokrywają się z ocenami. Średnia szkoły w tym roku to tylko 47,82 pkt. i jest to zdecydowanie gorszy wynik od ubiegłorocznego. W ubiegłym roku średnia z egzaminu wynosiła tu 61,7 pkt. Tegoroczna średnia z części humanistycznej wynosi 23,12 pkt., z matematycznej 24,70 pkt. Najlepszy wynik – 86 pkt. – osiągnął Damian Sobielak, tylko nieco gorszy był Damian Sakosik, który zdobył 85 pkt. 81 pkt. z egzaminu otrzymała Marta Błaszczyk. Egzamin w tym roku pisało w Bielawach 80 gimnazjalistów. – Jest to duży wstrząs, jednak wynik tego egzaminu nie odbiega od wcześniejszej próby – mówi dyrektor Anna Krysicka.

Gimnazjum w Bolimowie
Średnią ogólną na poziomie 55,96 punktów legitymuje się Gimnazjum w Bolimowie. Z części humanistycznej jest to 29,19, z części matematyczno – przyrodniczej 26,77. W roku ubiegłym gimnazjum wypadło nieco słabiej uzyskując średnią 52,46. Dyrektorka placówki mówi, że wyniki są zbyt świeże, aby je komentować. Dopiero teraz nauczyciele przyglądać się będą szczegółowo wynikom testów, jako że należy zwrócić uwagę na to, jakie zadania sprawiały uczniom największe trudności, nad czym trzeba więcej popracować.

Gimnazjum w Błędowie
51,72 pkt. – oto średnia Gimnazjum w Błędowie w gminie Chąśno. Rok temu wyniosła ona 60,3 pkt. To duża różnica – powiedział nam w komentarzu dyrektor szkoły Zbigniew Mostowski – ale można za to winić też wprowadzone zmiany polegające na tym, że choć uczniowie pisali ten sam test, to odpowiedzi kryły się pod różnymi punktami. Uczniowie jeśli nawet ściągali to mieli złe odpowiedzi. W tym roku egzamin pisało 30 uczniów z 2 klas trzecich. Średnia szkoły po rozbiciu na poszczególne egzaminy daje wyniki, egzamin humanistyczny 23,93 pkt., matematyczno-przyrodniczy 27,79 pkt., w roku ubiegłym uczniowie uzyskali średnie odpowiednio: 31,35  oraz 28,95 pkt. Najlepsze średnie osiągnęli, Karolina Ciesielska z kl. IIIa – 89 pkt., Paulina Franaszek z kl. IIIa – 73 pkt., Agnieszka Adamowicz z kl. IIIb – 72 pkt.


Gimnazjum w Domaniewicach

Średnia szkoły wyniosła w tym roku 52,67 pkt. i jest nieco niższa od ubiegłorocznej wynoszącej 56,24 pkt. 25,53 pkt. to średnia z części humanistycznej, zaś 27,14 pkt. z matematycznej. Najlepszy wynik osiągnęła Magdalena Grabowicz zdobywając 91 pkt. Powyżej 80 pkt. egzamin zdali: Kuśmider Wioletta (84 pkt.) oraz Katarzyna Strugińska i Łukasz Kostrzewa, którzy zdobyli po 80 pkt. Najniższy wynik, jaki odnotowano w szkole to 15 pkt. Ze średniej nieznacznie przekraczającej 50% możliwych do zdobycia punktów, chyba żaden dyrektor nie będzie się cieszył. Zawsze liczy się na wyższe wyniki, ale zgodnie z zasadą rejonizacji uczniów się nie wybiera, trafiają lepsi i gorsi – mówi dyrektor Marek Jędrzejczak.

Gimnazjum w Kiernozi
Egzamin gimnazjalny pisało w tej szkole 51 uczniów, najlepszy uzyskany przez nich wynik to 86 punktów. Średnia szkoły to 48,06 i jest ona znacznie słabsza od ubiegłorocznej – 56,06.
Wynik z części humanistycznej uzyskany przez tegorocznych absolwentów wynosi 23,41 pkt., z części matematyczno-przyrodniczej – 24,65. Dyrektorka szkoły Elżbieta Krystecka uważa, że wyniki odzwierciedlają umiejętności uczniów, chociaż może nie wszystkich. Zdawała sobie sprawę z faktu, że w tym roku naukę kończą słabe klasy, ale oczekiwała nieco lepszych wyników ich pracy. 

 
Gimnazjum w Kocierzewie
W jedynym na terenie gminy Kocierzew gimnazjum, działającym w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie egzamin pisało 51 uczniów w dwóch klasach trzecich. Najlepiej tegoroczny test napisali uczniowie: Magdalena Brzozowska z IIIb – 88 pkt., Michał Blus z IIIa – 87 pkt., Magdalena Piekacz z IIIb – 86 pkt., Sylwia Kosmala z IIIa – 83 pkt. Średnia szkoły wyniosła 52,22 pkt., natomiast średnia z części humanistycznej to 22,58, a z części matematyczno-przyrodniczej – 29,39. W roku ubiegłym ogólna średnia wynosiła 55,17.  Wicedyrektorka Zespołu Szkół Teresa Gajek przyznaje, że z wyników jest średnio zadowolona. Martwi ją zwłaszcza wynik z części humanistycznej, która w latach ubiegłych lepiej wypadała. Z wyników tych nauczyciele na pewno wyciągną wnioski.

Gimnazjum w Popowie
Gimnazjum w Popowie w gminie Łowicz w tym roku wypadło znacznie słabiej niż w ubiegłym. Średnia dla trzech klas w tej szkole to 50,60, dużo niższa niż rok temu, kiedy wynosiła 61,07. Z części humanistycznej średnia wyniosła 25,70, a z części matematyczno – przyrodniczej – 24,90. Najlepszy uczeń – Marcin Szymanik z klasy IIIc zdobył 86 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Następni uczniowie pod względem ilości zdobytych punktów na egzaminie to Jakub Orzechowski z klasy IIIa i Anna Więcławska z tej samej klasy. Oboje uzyskali po 85 punktów. W tym roku w Gimnazjum w Popowie egzamin pisało 102 uczniów, podobnie jak w ubiegłym roku (103). – Ten rocznik w naszym gimnazjum był zdecydowanie słabszy i już w pierwszym półroczu przewidywaliśmy, że średnia z egzaminu będzie niższa od ubiegłorocznej (61,07 – przyp. red.). Jednak nie jestem zadowolona, uczniowie powinni byli go napisać lepiej – powiedziała nam dyrektorka szkoły Monika Szymczak.

Gimnazjum w Łyszkowicach
Średnia Gimnazjum w Łyszkowicach w tym roku jest niższa niż w ubiegłym i wynosi 47,30 punktów, w tym z części matematyczno – przyrodniczej 24,2, z części humanistycznej 23,1. W ubiegłym roku średnia w tej szkole wynosiła 51,02 i była najniższa w powiecie. W tym roku również jest najniższa. Najlepiej egzamin napisali: Joanna Felczyńska – 88 punktów, Przemysław Szabelski – 85 punktów, Izabela Zawadzka – 83 punkty i tyle samo Justyna Maślarz. Łącznie egzamin pisało 102 uczniów, o jeden mniej niż w ubiegłym roku. – Pilnowaliśmy w tym roku nawet do przesady, żeby nie było wątpliwości, że ktoś ściągał podczas egzaminu gimnazjalnego w Łyszkowicach – powiedział nam dyrektor Grzegorz Grochola.

Gimnazjum w Dzierzgówku
Ogólną średnią 50,33 punktów uzyskało jedno z dwóch gimnazjów w gminie Nieborów – w Dzierzgówku, co jest spadkiem w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to szkoła uzyskała 57,8 pkt. Z części humanistycznej było to 26,64 punktów, z części matematyczno-przyrodniczej 23,69 punktów. Najlepiej wypadła Iwona Szymańska zdobywając 88 punktów, za nią znaleźli się Dorota Młynarska – 84 punkty i Małgorzata Krokocka – również 84 punkty.

Gimnazjum w Kompinie
Lepiej niż w roku ubiegłym wypadło natomiast drugie w tej gminie gimnazjum – w Kompinie, które miało średnią ogólną 54,5 – w roku ubiegłym 53,82. Średnia z części humanistycznej wyniosła 25,9, z części matematyczno-przyrodniczej 28,6. Najwięcej punktów – 89 – uzyskali Katarzyna Dudzińska i Maciej Tomczak. 88 punktów zdobyła Ilona Skonieczna, a 84 punkty Daniel Plichta. Dyrektor gimnazjum Bogdan Gratys jest usatysfakcjonowany uzyskanym wynikiem, chociaż zawsze mogło być lepiej. Najważniejsze dla niego jest jednak, iż uzyskane wyniki są zgodne z tymi uzyskiwanymi w codziennej pracy szkoły.

Gimnazjum w Sannikach
W jedynym na terenie gminy Gimnazjum w Sannikach egzamin gimnazjalny pisało 118 uczniów z 5 klas trzecich. Średnia uzyskana przez uczniów to 52,39 – w roku ubiegłym było to 60,09, przy czym w części humanistycznej wyniosła 28,70 pkt., natomiast w matematyczno-przyrodniczej – 23,69 pkt. i była wyższa niż średnia gimnazjów w powiecie gostynińskim, gdzie średnia wyniosła 50,78, a z poszczególnych części odpowiednio – 27,44 pkt. oraz 23,34. Średnie poszczególnych klas sannickiego gimnazjum były dość zróżnicowane, np. średnia klasy IIIb wynosiła 57,67, IIIa – 57,55, IIIe – 52,39. Najlepiej w szkole egzamin napisał Dawid Załuga z klasy IIIb, uzyskując 93 pkt. Dobre wyniki osiągnęły też Katarzyna Durmaj z IIIa – 87 pkt. i Marzena Dziankowska z IIIa – 86 pkt. Dyrektorka szkoły Danuta Sobieraj odebrała wyniki dzień przed przekazaniem nam informacji o nich, więc do tego czasu wykonać mogła jedynie wstępną analizę. Znając poziom klas i uczniów wie, że egzamin wypadł lepiej niż próbny, chociaż wynik może nie jest rewelacyjny. W szkole jest duża liczba uczniów słabych, którzy mają obniżone wymagania, a to wpływa na wynik szkoły.     

Gimnazjum w Zdunach
W tym roku do egzaminu w Gimnazjum w Zdunach przystąpiły 3 klasy i 78 uczniów, średnia szkoły to 54,1 pkt., rok temu wynosiła ona 62 pkt., średnia z części humanistycznej wyniosła 27,15 pkt.,  z matematyczno – przyrodniczej 26,7 pkt., w roku ubiegłym średnie te były odpowiednio 33 i 29 pkt. Jolanta Gajewska, dyrektorka szkoły, nie ukrywała w rozmowie z nami, że znacznie gorszy wynik, jaki uzyskali w egzaminie uczniowie mocno ją martwi. – Uczniowie wychodzili z egzaminu zadowoleni, a okazało się, że wcale najlepiej nie jest. Na pewno na radzie pedagogicznej poddamy analizie przyczyny takiego stanu rzeczy i wyciągniemy wnioski – powiedziała nam Gajewska. Najlepsze wyniki indywidualne z egzaminu osiągnęli: Waldemar Guzek z klasy IIIb – 89 pkt., Kamil Kwiatkowski z kl. IIIb – 85 pkt. oraz Justyna Okraska z kl. IIIb – 84 pkt., najniższa średnia w tym roku w Zdunach to 15 pkt.

Aż o 10 punktów słabsze wyniki niż w ubiegłym roku osiągnęli uczniowie niektórych gimnazjów. Być może istotnie test był trudniejszy niż w roku 2003, być może akurat gdzieniegdzie rocznik był słabszy. Mimo to tak powszechna – a przecież jednak nie wszechobecna – obniżka lotów zastanawia. Trudno nie mieć podejrzeń, że w niektórych gimnazjach w latach ubiegłych ściągano mimo obecności obserwatorów z zewnątrz – a zastosowany z tym roku system odpowiedzi pozbawił to ściąganie sensu. Jesteśmy chyba o krok bliżej prawdy o tym, ile uczniowie po gimnazjum umieją – a o to w tym teście chodzi.                              
Wojciech Waligórski

((eb), (mak), (mwk), (tb), (wcz))

Komentowanie nie jest możliwe.