W Szkole Podstawowej nr 2  w Łowiczu sprawdzian pisało w tym roku 71 uczniów z trzech klas. Średnia całej szkoły wynosiła 30,52 – co daje 76,3% wykonanych prawidłowo zadań. – Dzieci dzisiaj usłyszą wyniki sprawdzianu, ale już wcześniej miały świadomość, że wypadł dobrze. Jesteśmy zadowoleni z wyników sprawdzianu – powiedziała nam dyrektorka łowickiej „Dwójki” Teresa Domińczak. Żaden z uczniów nie uzyskał maksymalnej liczby 40 punktów. Dwoje uczniów zdobyło natomiast po 39 punktów. Byli to Piotr Mika z klasy VI B i Martyna Sznajder z klasy VI muzycznej.
Z kolei w Szkole Podstawowej nr 3 na Korabce aż 5 uczniów zdobyło
38 punktów. Są to: Adam Bryła, Piotr Podsędek, Aleksandra Aulich, Halszka Kalińska i Monika Malarska. Test napisało 66 szóstoklasistów. Średnia szkoły to 29 punktów.
Maksymalną ilość punktów – 40, zdobył uczeń Szkoły Podstawowej nr 4, Filip Płacheta. Tylko o jeden punkt były gorsze szóstoklasistki Iwona Katarska i Kinga Pachowska. Reszta uczniów, czyli 81 osób, napisała test na tyle dobrze, że średnia szkoły wyniosła 28,44.
Szkoła Podstawowa nr 7. Sprawdzian pisało 35 dzieci, w tym czworo niepełnosprawnych, więc jeden wynik uczniów tej szkoły niewiele by powiedział. Średnia osiągnięta przez dzieci zdrowe wyniosła 29,23, a czwórki dzieci niepełnosprawnych – 18,75. Średnia wszystkich uczniów wynosi 28,03 pkt. Najlepiej sprawdzian napisała Marta Wolska – 39 pkt, Jarosław Golis i Katarzyna Jaros – mają po 38 pkt., Dominika Pastwa i Kinga Bończak – po 37 pkt.

Gmina Bielawy
Szkoła Podstawowa w Bielawach uzyskała w tym roku średnią z egzaminu szóstoklasistów 29,24 pkt. Jest to wynik 29 uczniów. Najwyższą ilość punktów – 39 uzyskała Julita Kołodziejska.
Szkoła Podstawowa w Oszkowicach zyskała wynik 29,67 pkt. Test pisało 9 dzieci. Największa liczę punktów,
37, otrzymał Hubert Leśniak, po 36 pkt otrzymali Adam Czajkowski i Konrad Zieliński.
18 szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Sobocie uzyskało średnią 27,56 pkt. Najlepiej egzamin napisała Michalina Pawlaczyk, 38 pkt – Dominik Makowski i 37 pkt Marta Dudkiewicz. – Jak co roku sprawdzian potwierdził oceny wystawione uczniom na zakończenie szkoły – mówi dyrektor SP Sobota Barbara Pawlaczyk.
W Szkole Podstawowej w Gaju 9 uczniów klasy szóstej uzyskało średnią 27,52 pkt. Najlepszy był Gabriel Dałek, który otrzymał 34 pkt.
W Szkole Podstawowej w Waliszewie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i okolic w Waliszewie Starym, średnia wyniosła 29,9 pkt. Egzamin pisało tu 10 uczniów. Najwyższą liczbę punktów, 38, uzyskała Edyta Golan, 37 pkt otrzymał Patryk Garczyński, a 36 pkt – Karol Walczak.

Gmina Bolimów
Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Huminie wypadli najlepiej w swojej gminie. Średnia ich szkoły to 28,36 i jest ona wyższa od średniej dla powiatu skierniewickiego wynoszącej 26,74. Spośród 11 szóstoklasistów z podstawówki w Huminie najlepszymi okazali się Piotr Pawelczyk i Michał Urbański, którzy zdobyli po 35 punktów. Szkoła Podstawowa z Kęszyc: średnia 28,08. Najwięcej punktów – 35, spośród 12 szóstoklasistów, zdobyli Katarzyna Seliga i Ścibor Szatkowski.
Najsłabszy wynik w gminie, osiągnęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bolimowie, ze średnią 26,06. Tu jednak uczy się najwięcej dzieci, bowiem samych szóstoklasistów było 30. Najlepsze wyniki uzyskali Martyna Woźniak – 38 punktów
i Mateusz Głoskowski 37.
Gmina Chąśno
W Szkole Podstawowej w Mastkach sprawdzian pisało 14 uczniów, którzy osiągnęli średnią 30,93 pkt. Najwięcej, bo 38 pkt uzyskali Kinga Kalińska i Eliza Lus, drugi w kolejności wynik 37 pkt osiągnęli: Karolina Czubak i Kamil Koza.
W Szkole Podstawowej w Błędowie do sprawdzianu przystąpiło 18 uczniów, którzy uzyskali średnią 25,72 pkt, dodatkowo jeden z uczniów pisał test przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych. Najlepszy wynik – 40 pkt uzyskała Monika Piekacz, drugi w kolejności wynik 36 pkt uzyskali Aneta Budzeń i Krzysztof Budzyński. Dyrektor szkoły Zbigniew Mostowski powiedział nam, że wynik nie jest najlepszy, jednak odzwierciedla umiejętności zdobyte przez uczniów w ciągu sześciu lat nauki. Pisząca test klasa nie wyróżniała się w tym czasie wiedzą. Zauważył jednak, że w przyszłym roku wynik powinien być dużo lepszy, bo uczniowie w obecnej piątej klasie są dużo lepsi w nauce.

Gmina Domaniewice
Szkoła Podstawowa w Domaniewicach uzyskała średnią 28,7 pkt. Test pisało 32 szóstoklasistów. Najwyższy wynik, 39 pkt, osiągnęła Diana Kucińska. 3 dzieci miało po 38 pkt: Dawid Kostrzewa, Ewa Pawłowska i Aneta Kostrzewa.
W Szkole Podstawowej w Skaratkach egzamin pisało 16 uczniów, którzy uzyskali średnią 28.06 pkt. Najwyższą liczbę punktów, 36, uzyskały: Ilona Miszczak i Andżelika Wójcik.

Gmina Kiernozia
Szkoła Podstawowa w Kiernozi. Sprawdzian pisało 44 dzieci, które uzyskały średnią 27,45 pkt. Najlepsze wyniki: Grzegorz Łysio – 38 pkt, Klaudia Krupa – 37 pkt, Karolina Furmanek – 36 pkt, Konrad Braszczyński, Damian Fortuna i Mateusz Kuras – po 35 pkt.  

Gmina Kocierzew
Szkoła Podstawowa w Kocierzewie. Sprawdzian pisało 53 dzieci w dwóch klasach szóstych, a średnia wyniosła 26.09 pkt. Dyrektor Zespołu Szkół w Kocierzewie Krystyna Pastwa uważa, że sprawdzian nie był trudny, a największym problemem uczniów jest czytanie ze zrozumieniem.
W szkole tej widoczna była duża różnica średniej w obu klasach, przekraczająca 3 pkt na korzyść klasy VI a.
Najlepsze wyniki: Edyta Kukieła – 40 pkt, Martyna Malejka – 38 pkt, Monika Łacheta i Bogumiła Mucha – po 37 pkt.  
Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym. Sprawdzian pisało 8 dzieci, a średnia wyniosła 32,75 pkt. Dyrektor Mirosława Haczykowska mówi, że klasa ta jest dość dobra, a mała ilość dzieci sprawia, że warunki do nauki są bardzo dobre, stąd wyniki dzieci były bardzo wyrównane. Najwięcej punktów zdobyła Kinga Krupińska – 38 pkt, Dawid Domański – 36 pkt, Paulina Brzozowska – 34 pkt.
Szkoła Podstawowa w Łaguszewie. Z 15 uczniów piszących sprawdzian aż 10 uzyskało wynik ponad 30 pkt. Średnia szkoły wyniosła 29,6 pkt. Najlepszy wynik uzyskał Mateusz Gruziel – 39 pkt oraz Krystian Wójcik – 38 pkt. Dyrektor Adam Kucharski uważa, że jest to dość słaba klasa, a jej dobry wynik to efekt wielu ćwiczeń, tym bardziej cieszy nauczycieli.                          

Gmina Łowicz
Najlepszymi uczniami w gminie okazali się szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jamnie. – Od wczoraj wszyscy
w klasie wręcz piszczymy ze szczęścia – mówiła dzień po ogłoszeniu wyników testu, 29 maja, dyrektorka szkoły Janina Markowska. Średnia osiągniętych wyników przez podstawówkę w Jamnie to 31,92 czyli więcej niż w całym łowickim powiecie. Najlepszymi w Jamnie okazali się Michał Gronkiewicz i Justyna Wróbel, którzy na 40 punktów możliwych, zdobyli w teście 38. Na 13 uczniów w klasie w Jamnie, 10 miało powyżej 30 pkt.
Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Wygodzie, osiągając średnią 30,21. Również tutaj wielu uczniów zdobyło powyżej 30 punktów, ponieważ spośród 14 osób, 9 z nich może poszczycić się tak wysoką punktacją. Najlepszymi okazały się Agnieszka Dobrzycka – 38 oraz Klaudia Lenarczyk – 37.
Dzieci z podstawówki z Popowa miały średnią 29, 61. Najwięcej punktów – 38, zdobyła Natalia Krygier.
Średnią 29 punktów mieli chłopcy i dziewczęta ze szkoły w Niedźwiadzie, gdzie 3/4 uczniów miało powyżej 30 punktów. Najlepszy wynik – 36, zdobyła Aleksandra Dzik.
Szkoła Podstawowa z Zielkowicach, która w ubiegłym roku zajęła w całym powiecie łowickim pierwsze miejsce, teraz osiągnęła gorsze wyniki: średnia 26,44. – Mamy taką samą kadrę nauczycielską, stosujemy te same metody, ale niestety są inne efekty – mówi zmartwiona wynikami dyrektorka podstawówki Bożena Słomska – W naszej szóstej klasie brakuje po prostu uczniów osiągających średnie wyniki. Są tylko bardzo dobrzy i bardzo słabi.
Potwierdzają to wyniki testu. Spośród 16 uczniów, 8 zdobyło punkty w przedziale 33-38. Z kolei wyniki między 20 a 30 punktami zdobyła tylko dwójka uczniów. Średnią zaniżyły też wyniki z testu jednego ucznia, który otrzymał 8 punktów. W Zielkowicach najlepszą uczennicą okazała się Aleksandra Moskwa z 38 punktami.
Słabiej niż średnia w powiecie napisały test dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych: średnia 26,17. Tu również jedna tylko osoba – Barbara Lelonkiewicz – zdobyła 38 punktów.
Najgorzej w gminie wypadła szkoła w Bocheniu, ze średnią 24,82. Tylko trzy osoby przekroczyły tam 30 punktów. Najlepsza Magda Bejda zdobyła ich jednak 38.

Gmina Łyszkowice
Średnia w Szkole Podstawowej w Łyszkowicach wynosi 29,50. Sprawdzian napisało 46 uczniów z dwóch szóstych klas. Najlepiej sprawdzian napisali: Izabela Nowak i Katarzyna Traut – uzyskując maksymalną liczbę punktów (40). Po 39 punktów zdobyli: Agata Bryszewska i Jakub Michalski.
W Szkole Podstawowej w Stachlewie sprawdzian napisało 16 dzieci. Średnia wszystkich uczniów wyniosła 26,13 punkta. Najlepiej sprawdzian napisał Daniel Bakalarski uzyskując 37 punktów.
W Szkole Podstawowej w Seligowie sprawdzian pisało w tym roku tylko dziesięcioro dzieci. Średnia wyniosła 30,90 punkta. Najlepiej napisali go: Ewa Jabłońska – zdobywając maksymalną liczbę punktów (40). Dominika Koperska zdobyła
39 punktów, Ilona Bodek – 38 punktów.
W Szkole Podstawowej w Kalenicach sprawdzian napisało 13 dzieci. Średnia szkoły wyniosła 26,85. Najlepiej w tej szkole sprawdzian napisali: Przemysław Kopytek, uzyskując 35 punktów oraz Damian Lelewski, uzyskując 34 punkty.

Gmina Nieborów
30,47 pkt – tyle wyniosła średnia sprawdzianu, który w tym roku pisało w Szkole Podstawowej w Nieborowie 19 ucz-niów. Najwięcej punktów, bo 40, zdobył Tomasz Tybuś, po 39 pkt zdobyli: Krzysztof Dudek, Piotr Górczyński, Paulina Kapusta i Albert Lepieszka. Dyrektor szkoły Marzena Malangiewicz powiedziała nam, że wynik szkoły jest dużo lepszy niż w roku minionym, gdy uczniowie osiągnęli średnią 23,99. Zauważyła, że w ocenie uczniów tegoroczny sprawdzian był dużo łatwiejszy, oprócz tego w tym roku klasa pisząca sprawdzian składała się w dużej części z uczniów dobrych, mających dobre wyniki w nauce w ciągu całego roku.
W Szkole Podstawowej w Bobrownikach w tym roku test pisało 23 uczniów, którzy osiągnęli średnią 28 pkt. Najlepsze wyniki uzyskali: 39 pkt – Paulina Niedźwiadek, 36 pkt – Łukasz Mikołajczyk, 35 pkt – Sylwia Wyszogrodzka. W szkole powiedziano nam z zadowoleniem, że aż 13 uczniów spośród piszących osiągnęło wynik powyżej 30 pkt.
W Szkole Podstawowej w Dzierzgówku średnią 31,97 pkt osiągnęło
32 uczniów piszących w tym roku sprawdzian. Najlepsze wyniki uzyskali Michał Gajewski i Magdalena Kosiorek – 40 pkt; Adam Klemba, Karolina Duda i Bartłomiej Trzepałka po 39 pkt; Weronika Kędziora i Damian Podkoński po 38 pkt.
W Szkole Podstawowej w Mysłakowie 12 uczniów piszących w tym roku sprawdzian uzyskało bardzo wysoką średnią 32,67 pkt. Uczniowie, którzy zdobyli najlepsze wyniki to: Agata Andrzejewska – 39 pkt, Sylwia Górecka – 38 pkt, Hubert Siekierski – 37 pkt.
Dyrektor szkoły Stefania Zielak powiedziała nam, że jest ona bardzo zadowolona z wyniku. Uczniowie natomiast zadowoleni są nieco mniej, bo przed pisaniem sprawdzianu umówili się z dyrektorką, że jeśli uzyskają średnią powyżej 33 pkt, to szkoła zafunduje im jednodniową wycieczkę. Wynik jest słabszy, ale uczniowie czekając na zestawienie średnich w naszej gazecie domówili się z dyrektorką, że umowa będzie ważna, jeśli znajdą się w pierwszej trójce najlepszych średnich ze szkół powiatu.
W szkole Podstawowej w Bednarach sprawdzian pisało 17 uczniów uczących się w jednej klasie, którzy uzyskali średnią 26,94 pkt. Najlepsi byli: Tomasz Radosz i Magdalena Cytryńska – 35 pkt. Jeden uczeń miał wynik poniżej 20 pkt.
W Szkole Podstawowej w Bełchowie egzamin pisało 20 uczniów. Średnia wyniosła 26.98. Najwięcej punktów – 34 na 40 możliwych uzyskali Adrian Gładki i Przemysław Jagus.

Gmina Sanniki
Szkoła Podstawowa w Sannikach. Sprawdzian pisało 70 uczniów uczących się w 3 klasach szóstych. Średnia wyniosła 25,43 i była wyższa od średniej gminy wynoszącej 25,08 i średniej powiatu gostynińskiego – 25,02, lecz niższa od średniej województwa mazowieckiego – 26,6 pkt. Dyrektor szkoły Jerzy Jabłoński mówi, że na średni wynik wpływ mają uczniowie słabi, czego dowodem jest najsłabszy wynik – 6 pkt. Dwoje uczniów uzyskało jednak maksymalną ilość punktów, a to z kolei świadczy o tym, że szkoła pracuje. Po 40 pkt zdobyły Paulina Cieślak i Anna Sobańska, 39 punktów to wynik Izabeli Romanowskiej, 38 – Aleksandry Opalewskiej, 37 – Kacpra Orlika.
Szkoła Podstawowa w Osmolinie. Sprawdzian pisało 13 uczniów, a średnia wyniosła 21,69 pkt. Dyrektor Katarzyna Rogalska uważa, że uczniów tych stać na więcej, a jednym z czynników spływających na wynik jest stres. Wśród szóstoklasistów są też dzieci mające problemy z nauką, które powinny mieć, a nie mają orzeczenia o dysleksji, które jest podstawą do dłuższego czasu na rozwiązanie testu. Najlepszy wynik w tej szkole uzyskała Hubert Grochowski – 37 pkt oraz Katarzyna Żurawska – 30 pkt.
Szkoła Podstawowa w Brzezi. Sprawdzian pisało 13 uczniów, którzy uzyskali wynik 26,62 pkt. Najlepszy wynik uzyskała Agnieszka Chmielewska – 36 pkt, Dawid Kaźmierczak i Andżelika Borzęcka mają po 33 pkt. – Z wyniku jesteśmy bardzo zadowoleni, sześć osób ma ponad 30 punktów – mówi dyrektor Hanna Ambroziak. Dodaje, że kończący w tym roku naukę w Brzezi uczniowie są bardzo pracowici i sami prosili nauczycieli o możliwość sprawdzenie swojej wiedzy podczas testów. Czterokrotnie mieli taką możliwość, a za każdym razem średni wynik był lepszy o 1-1,5 pkt.

Gmina Zduny
W Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach uczniowie osiągnęli średnią 29,31, sprawdzian pisały trzy klasy, w sumie
54 osoby. Największą ilość punktów – 40, zdobył Piotr Gaszkowski, po 39 pkt uzyskali natomiast Kinga Marciniak, Artur Rybus, Mariusz Dylik. Wynik osiągnięty przez uczniów jest lepszy niż rok temu, gdy średnia wyniosła 26 pkt. Jednak jak powiedziano nam w szkole, średnie klas znacząco się różniły: klasa a miała 31,80 pkt, klasa b – 26,06 pkt, klasa c – 29,61 pkt.
W Szkole Podstawowej w Bąkowie dwudziestu trzech uczniów piszących test uzyskało średnią 26,48 pkt. dodatkowo jeden z uczniów pisał test przewidziany dla dzieci niepełnosprawnych. Największą ilość punktów – 38, uzyskali Aleksandra Wódka i Jakub Fijałkowski, drugi wynik – 37 pkt uzyskała Karolina Słowińska. Dyrektor Szkoły Jan Znyk powiedział, że tegoroczna średnia jest wyższa o ponad 4 pkt od ubiegłorocznej, jest z tego faktu zadowolony, choć chciałby, by wynik był jeszcze wyższy.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.