Apel burmistrza Głowna w sprawie pomocy osobom starszym

Z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby z najbliższego otoczenia, które mogą potrzebować pomocy i wsparcia w sytuacji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 zwrócił się burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek.