Autor: Agnieszka Wojcieszek

Polcentrum: 40 tysięcy na lokalne publikacje

Polcentrum: 40 tysięcy na lokalne publikacje

Trzech grantobiorców z naszego regionu podpisało dziś (18 lipca) umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego Poddziałanie 19.2 ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Polcentrum. Łączna kwota, jaką przeznaczono na wydanie publikacji o obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju to ponad 40 tysięcy złotych.