Autor: Agnieszka Wojcieszek

Myśliwi też pomagają medykom

Myśliwi też pomagają medykom

Dzięki zaangażowaniu takich ludzi do polskich szpitali trafi w najbliższych dniach kilkadziesiąt tysięcy maseczek ochronnych. Przemysław Kobacki, regionalny koordynator akcji „Myśliwi pielęgniarkom i lekarzom” był jednym z mieszkańców Głowna, którzy dzięki bezinteresownej pomocy zaprezentowani zostali w Głowieńskiej Kronice Życzliwości.