Autor: Dorota Grąbczewska

Śp. Jerzy Rosiński kierował spółdzielnią od 22 lat, czyli od początku jej powstania. fot. Dorota Grąbczewska

Odszedł prezes spółdzielni Wspólny Dom

Jeszcze nie opadł żal po niespodziewanej śmierci Krzysztofa Falkowskiego, a już trzeba żegnać kolejnego obywatela miasta, Jerzego Rosińskiego, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom i radnego miejskiego trzech kadencji.

Nowa droga w Jaworzynie

Nowa droga w Jaworzynie

We wtorek, 6 września, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie zakończyło układanie masy asfaltowej na odcinku 1466 metrów w Jaworzynie.