Autor: EWR

Nad zalewem. W ramach realizacji prjektu "Upiększamy nasze miasto" powstały murale na budynku magazynowym nad Mrożyczką. tutaj widok na sciane od strony trasy. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Magazyn już pokryty muralami

Wzrok głownian i gości cieszą już kolejne murale, powstałe w ramach finansowanego z budżetu obywatelskiego projektu „Upiększamy nasze miasto” Fundacji Ecorower.

Gołąb na balkonie. To wcale nierzadki widok. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Nie dokarmiaj gołębi!

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie wystosowały do mieszkańców apel o niedokarmianie gołębi. Ptaki te mogą być bezobjawowymi nosicielami różnych patogenów groźnych dla ludzi.

Bielawy

Centrum Bielaw już nieprzejezdne

Ruszyły już z kopyta prace na drodze wojewódzkiej 703 w Bielawach. Na czas rozbudowy droga jest odcinkowo wyłączona z ruchu obecnie od centrum Bielaw w kierunku Brzozowa.

Oświadczenia majątkowe, fot. zastępcze

Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół

Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego: miasto Głowno, gminę Głowno, miasto i gminę Stryków, gminę Dmosin i powiat zgierski. w najnowszym numerze „Wieści” publikujemy, opracowane przez nas, te oświadczenia.

Mięsośnia. Droga gruntowa po naprawie nawierzchni. Fot. Urząd Gminy Głowno

A może droga z gumy?

Wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak ma majowej sesji, w kontekście informacji o zrealizownych bieżących naprawach dróg i potrzebach inwestycyjnych, powiedział radnym o zamiarze pilotażowego wykonania drogi… gumowej.