Autor: EWR

Gołąb na balkonie. To wcale nierzadki widok. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Nie dokarmiaj gołębi!

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie wystosowały do mieszkańców apel o niedokarmianie gołębi. Ptaki te mogą być bezobjawowymi nosicielami różnych patogenów groźnych dla ludzi.

Oświadczenia majątkowe, fot. zastępcze

Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół

Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego: miasto Głowno, gminę Głowno, miasto i gminę Stryków, gminę Dmosin i powiat zgierski. w najnowszym numerze „Wieści” publikujemy, opracowane przez nas, te oświadczenia.

Mięsośnia. Droga gruntowa po naprawie nawierzchni. Fot. Urząd Gminy Głowno

A może droga z gumy?

Wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak ma majowej sesji, w kontekście informacji o zrealizownych bieżących naprawach dróg i potrzebach inwestycyjnych, powiedział radnym o zamiarze pilotażowego wykonania drogi… gumowej.