Piotr Nowicki, który został radnym w gminie Bedlno z Komitetu Wyborczego Wyborców wójta Józefa Ignaczewskiego, ku zaskoczeniu wielu, na początku grudnia złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Piotr Nowicki zrzekł się mandatu radnego. 10 grudnia 2019 r. wojewoda wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu. fot. Dorota Grąbczewska

Jak informuje Biuro Komisarza Wyborczego w Łodzi, 10 grudnia komisarz wydał w związku z tym postanowienie o wygaśnięciu jego mandatu.

Piotr Nowicki (dziś 45 lat) został radnym gminnym z okręgu nr 2 Bedlno Wieś. W wyborach samorządowych w 2018 r. poparło go 127 osób. Był przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członkiem Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury.

Jakie były przyczyny tej rezygnacji – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny oraz w wydaniu cyfrowym.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.