Główny Urząd Statystyczny opublikował w ostatnich tygodniach ciekawe opracowania, z których możemy się wiele dowiedzieć o sytuacji demograficznej w naszym regionie. Pokazują one aktualną sytuację i perspektywy nie tylko dla województwa czy powiatu, ale i dla każdej z naszych gmin z osobna.

Gminy o ubytku ludności powyżej 5% do 2030 roku. źródło: Główny Urząd Statystyczny
Gminy o ubytku ludności powyżej 5% do 2030 roku. źródło: Główny Urząd Statystyczny

Pierwszy z tych dokumentów to „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2016 roku”, opracowany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi. Wynika z niego, że rok 2016 był kolejnym, w którym ludność województwa się zmniejszyła: ubyło 8,3 tysiąca osób, co oznacza spadek o 0,3%.

Drugi „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030”. Jako punkt wyjścia statystycy przyjęli stan ludności w ostatnim dniu ubiegłego roku. Biorąc potem pod uwagę liczne czynniki (dynamika urodzeń i zgonów, migracje i in.) prognozują ilu będzie mieszkańców w każdym z nadchodzących lat w każdej gminie w Polsce.
My wyselekcjonowaliśmy dla Państwa dane dotyczące wszystkich gmin na naszym terenie.

Obraz jest jednoznaczny: będzie nas w najbliższych latach ubywało.

W jakim tempie ten ubytek będzie się dokonywał, czy dotknie bardziej kobiet czy mężczyzn, w których latach najbardziej, które gminy odczują go mocniej, a które słabiej, jak będą się kształtować poszczególne grupy wiekowe – wyczytacie Państwo w załączonych w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina, obszernych tabelach, których źródłem są dane Głównego Urzędu Statystycznego.

2 komentarze

  1. Na szczęście będzie więcej mieszkańców zaa wschodniej granicy i tych bardziej kolorowych też bo już są widywani

  2. Normalne – z takimi rzadami nasze miasto tak sie rozwija ze wszyscy pouciekają

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.