Dzisiaj, 22 grudnia, w redakcji Nowego Łowiczanina zajaśniało Betlejemskie Światełko Pokoju.

Harcerze z drużyny „Wilkor” Hufca ZHP Łowicz powierzyli podtrzymywanie tego płomienia naszemu księgowemu Damianowi Białeckiemu, który był akurat w redakcji.

Ogień, który po różnych krajach przenoszą harcerze i skauci, został rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Światło to symbolizuje ciepło, miłość, pokój i nadzieję, jaką rodząc się właśnie w Betlejem przyniósł na świat Jezus Chrystus.

1 komentarz

  1. Pasterz natchniony

    Ten Pan Damian to bardzo fajny człowiek. Niech to światło Chrystusowe prowadzi go przez czeluścia ciemności ziemskiej i prowadzi do życia urodzajnego teraz i zawsze.