15 grudnia, w Żychlińskim Domu Kultury spotkało się kilkadziesiąt osób, pracowników ŻDK i mieszkańców którzy uczestniczą w zajęciach sekcji domu kultury oraz wspierają działania kulturalne.

Po dzieleniu się opłatkiem działacze kultury wciąż śpiewali kolędy, które przygrywał na akordeonie Roman Baranowski fot. Dorota Grąbczewska

Wspólną Wigilię uświetniła obecność biskupa seniora ks. Józefa Zawitkowskiego, który na ręce dyrektor ŻDK Magdaleny Rzeźnickiej przekazał oryginalną grafikę betlejemskiej szopki oraz scenariusz sztuki teatralnej, którą sam napisał.

W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadził zebranych zespół Radość oraz zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działające przy ŻDK, zaśpiewano kilka pięknych polskich kolęd. Następnie członkowie koła teatralnego z UTW zaprezentowali się w przedstawieniu pt. “Zabiegane czy błogosławione święta Bożego Narodzenia” przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Wichrowskiej. Przedstawienie miało kilka różnych odsłon, przeplatanych kolędami i refleksjami oraz życzeniami.

Więcej o tym spotkaniu w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlin, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.