Radni miejscy przyjęli uchwałę wprowadzającą w życie tzw. bon żłobkowy dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Rodzice tych dzieci będą mogli liczyć na wsparcie kwotą 300 zł. 

P.o. dyrektora MOPS w Łowiczu Urszula Markowicz.

Bon żłobkowy ma być formą bezpośredniego wsparcia dla tych rodziców, którzy z powodu braku miejsc w miejskim żłobku skierowali swoje dzieci do placówek prywatnych, gdzie koszty, które muszą ponosić są znacznie wyższe.

Radny Jakub Wolski w imieniu radnych PiS złożył wniosek, aby wykreślić z uchwały kryterium dochodowe, które określono na 1.922 zł (netto). Wiceprzewodniczący Rady Michał Trzoska powiedział że rozwiązanie to sprawi, że rodzice nie będą musieli kompletować szeregu dokumentów o osiąganych dochodach. Radni poparli uchwałę wprowadzającą bon w takim kształcie 20 głosami, przeciwny był jeden radny – przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa.

P.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Markowicz powiedziała nam że do tej pory wsparcie w identycznym wymiarze na dziecko trafiało bezpośrednio do prywatnych żłobków, obejmowało 40 dzieci i generowało koszty w wysokości około 130 tys. zł. 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.