Na czwartek 28 lutego o godz. 11.00 w sali kina Fenix w Łowiczu zostało zwołane XIV Walne Zgromadzenie Członków Łowickiego Uniwersytety Trzeciego Wieku, w czasie którego zostaną przeprowadzone wybory nowego prezesa.

Bożena Wójt, fot. archiwum NŁ

Mają one związek z rezygnacją złożoną przez dotychczasową prezes Bożenę Wójt, która funkcję tę sprawowała przez ostatnich 8 lat, wcześniej przez 2 lata była wiceprezesem.

Bożena Wójt była w ŁUTW od samego początku, należała do komitetu założycielskiego. Działalność w nim rozpoczęła od razu po zakończeniu swojej 40-letniej pracy jako nauczycielka przedszkolna.

O powodach jej rezygnacji oraz wspomnieniach z działalności w uniwersytecie – przeczytasz w Nowym Łowiczaninie za tydzień, 14 lutego.

10-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1 komentarz

  1. Wielka szkoda. To osoba oddana pracy społecznej, życzliwa ludziom. Może jeszcze zmieni decyzję i wystartuje w wyborach do zarządu. Pani Bożeno proszę się nie zrażać trudnościami. Ludzie przemijają a dzieła zostają. Powodzenia.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.