Najprawdopodobniej w połowie września ruszy budowa ulicy Romana Dmowskiego, która ma połączyć ulicę Kaliską z Piłsudskiego z ul. 1 Maja i stanowić dojazd do planowanego wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ul. 3 Maja.

Łowicz. W 2015 roku tak wyglądały prace przy budowie ul. Piłsudskiego. Od strony ul. Kaliskiej, wybierano ziemię i wykonywano nasyp pod drogę. Budowa ulicy Dmowskiego, po drugiej stronie ul., Kaliskiej będzie przebiegać podobnie.
Łowicz. Tak w 2015 roku wyglądały prace przy budowie ul. Piłsudskiego. Od strony ul. Kaliskiej, wybierano ziemię i wykonywano nasyp pod drogę. Budowa ul. Dmowskiego, po drugiej stronie ul., Kaliskiej będzie przebiegać podobnie.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w łowickim ratuszu Grzegorz Pełka powiedział nam, że po rozstrzygnięciu przetargu na budowę ulicy, ustalono, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi 8 września, po czym nastąpi przekazanie placu budowy. Pierwsze roboty rozpocząć mają się prawdopodobnie już po 15 września.

Z ustaleń pomiędzy ratuszem a wykonawcą wynika, że dotyczyć będą prac ziemnych, czyli wybrania ziemi pod nasyp, na którym wybudowana zostanie droga, począwszy od ul. Kaliskiej oraz budowy przepustu nad kanałem, który odprowadza wodę deszczową z okolic miejskiego targowiska i ul. Starzyńskiego.

Przypomnijmy, że przetarg na budowę ul. Dmowskiego wygrało konsorcjum firm z Kutna Trakt i PRD. Inwestycja ma kosztować miasto 10 mln. 207 tys. zł, podczas, gdy szacowano ją na 8,4 mln. zł. Konsorcjum było jedynym oferentem w przetargu.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.