Rada Miejska w Głownie

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Głownie, która odbyła się 29 grudnia, najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu na 2017 rok. W czasie obrad wybrano też nowego wiceprzewodniczącego rady.

Budżet Głowna na 2017 rok zakłada dochody na poziome 43.014.030,60 zł oraz wydatki w kwocie 45.184.972,24 zł. Miasto zaplanowało w sumie szesnaście inwestycji, o łącznej wartości przekraczającej 3 miliony złotych. Najwięcej, bo 1.300.000 zł zabezpieczono na wkład własny do inwestycji polegającej na budowie stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub elektrycznych dla miasta Głowna. Zadanie obejmuje także budowę ul. Dworskiej, na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Wigury.

Głosowania nad budżetem nie poprzedziła na sesji żadna dyskusja. Za przyjęciem przedstawionego przez burmistrza Grzegorza Janeczka projektem zagłosowało 12 radnych. Przeciwna była tylko jedna osoba. Również jeden radny wstrzymał się od głosu.

Na sesji dokonano wreszcie wyboru na wakujące od kilku miesięcy stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Został nim wybrany radny Krzysztof Parol. Do wyłonienia wiceprzewodniczącego potrzebne były dwie tury głosowania. W pierwszej Krzysztofa Parola poparło 6 osób. Na Beatę Wszołek-Lewandowską zagłosowało 4 radnych, zaś na na Jana Balcerskiego 3. W drugiej turze Krzysztof Parol zdobył wymaganą większość (8) głosów. Na Beatę Wszołek-Lewandowską zagłosowało 4 radnych.

Więcej na temat ostatniej w tym roku sesji, w kolejnym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.