Rada Gminy Bielawy na dzisiejszej (25 stycznia) sesji uchwaliła tegoroczny budżet gminy. Radni nie byli jednak w tej sprawie jednomyślni.

Sesja budżetowa, 25 stycznia 2017. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz
Sesja budżetowa, 25 stycznia 2017. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Uchwałę budżetową podjęto większością 12 głosów przy 2 wstrzymujących się i jednym przeciwnym. Ujęte w nim tegoroczne dochody gminy Bielawy zamykają się łączną kwotą 19.000.937 zł, natomiast wydatki 20.053.526,78 zł.
Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt w kwocie 1.052.579,78 zł, który ma być pokryty środkami pochodzącymi z kredytów. Z tego źródła finansowane mają być tegoroczne inwestycje samorządu, a tych zaplanowano niemało, a dokładniej:
– budowę studni głębinowej w Leśniczówce za 900 tys. zł ( gmina ubiega się o dofinansowanie zewnętrzne tego zadania);
– położenie nakładki asfaltowej na 520 m drogi w Skubikach za 30 tys. zł;
– położenie nakładki asfaltowej na drodze w Emilianowie za 70 tys. zł;
– położenie nakładki asfaltowej na drodze w Helinie za 60 tys. zł;
– położenie nakładki asfaltowej w Starych Orenicach za 90 tys. zł;
– położenie nakładki asfaltowej na drodze w Łazinie za 50 tys. zł;
– położenie nakładki asfaltowej na drodze Walewice – Piotrowice za 50 tys. zł;
– położenie nakładki asfaltowej na drodze Chruślin Stary – Chruślin Nowy za 40 tys. zł;
– położenie nowej nakładki na drodze Bielawy – Bielawska Wieś za 60 tys. zł;
– położenie nowej nakładki w ulicach Szkolnej i Warszawskiej w Sobocie za 60 tys. zł;
– przebudowę drogi gminnej Zakrzew – Sobota za 90 tys. zł.

Uawga! Tutaj trzeba od razu wyjaśnić, że są to drogi zaplanowane do modernizacji na dwa lata, razem 10 km. Wpisano je wszystkie do tegorocznego planu inwestycyjnego, ponieważ w 2017 r. wszystkie mają mieć przygotowane projekty, a część zostanie wyasfaltowana teraz, część w 2018 r. O tym, jaka będzie kolejność realizacji zdecyduje Rada Gminy Bielawy.

Ponadto drobniejsze inwestycje na wsiach realizowane będą za pieniądze pochodzące z funduszu sołeckiego. Z tego też źródła pochodzić ma 83.651 zł na zakup ciągnika z osprzętem do wycinania trawy i zakrzewień oraz pługiem do odśnieżania dróg gminnych.

Poważną sumę 7.489.933,55 zł z budżetu przeznaczono na oświatę – utrzymanie sieci gminnych szkół oraz dotacje dla publicznych placówek prowadzonych przez stowarzyszenia (1.869.223 zł).

Bardziej szczegółowi o uchwalonym dziś budżecie gminy Bielawy oraz dyskusji na sesji napiszemy w gazetowym numerze “Nowego Łowiczanina” za tydzień.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.