Rada Gminy Dmosin na ostatnim w tym roku posiedzeniu, 29 grudnia, przyjęła uchwałę budżetową 2017. Wszyscy obecni na sali radni podnieśli rękę za tym, co znalazło się w projekcie przedłożonym przez wójt Danutę Superę.

dmosin

W nadchodzącym roku gmina zamierza osiągnąć dochody ogółem na poziomie 16,8 mln zł. Wydatki oszacowano łącznie na 17,1 mln zł. Deficyt w kwocie ponad 300 tys. zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Na inwestycje przeznaczono ogółem 1,5 mln zł.

Główny wydatek majątkowy stanowić będzie budowa stacji uzdatniania wody w Dmosinie. Inwestycję szacuje się na 1,1 mln zł. Gmina zamierza pokryć wydatek z własnych funduszy oraz kwoty pochodzącej z pożyczki umorzonej przez WFOŚiGW w Łodzi, a zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków. Samorząd liczy, że z tego tytułu do jego budżetu wróci 700 tys. zł.

O szczegółach budżetu gminy Dmosin na rok 2017 w jednym z kolejnych gazetowych wydań WG.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.