Rada Gminy Domaniewice na dzisiejszej sesji, 30 stycznia, jednogłośnie przyjęła budżet 2019 oraz wieloletnią prognozę finansową na kolejne lata.

fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Zaplanowano dochody na poziomie 18,7 mln zł oraz wydatki sięgające 21,1 mln zł. Na inwestycje gmina Domaniewice zamierza wydać ponad 2,5 mln zł. Jest wśród nich m.in. budowa sieci wodociągowej w Domaniewicach, dokumentacja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Domaniewicach, przebudowa ulicy Brzozowej w Domaniewicach czy początek rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury.

fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Deficyt budżetowy w kwocie 2, 4 mln zł zostanie pokryty w połowie z kredytu, a w połowie z nadwyżki dochodów nad wydatkami pochodzącej z lat ubiegłych.

Więcej na temat tegorocznych założeń finansowych gminy Domaniewice w najbliższym gazetowym wydaniu NŁ.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.