Od jutra, 10 listopada do 11 grudnia mieszkańcy Łowicza mogą poprzez stronę internetową ratusza (www.lowicz.eu) głosować na inwestycje, których realizacji chcieliby w 2018 roku.

Zebranie dzielnicy Stare Miasto w Łowiczu
Zebranie dzielnicy Stare Miasto w Łowiczu

Każdy wybiera jedną propozycję z własnego osiedla oraz jedną z kategorii ogólnomiejskich.

Ci, którzy nie mogą lub nie chcą głosować przez internet, będą mogli to zrobić w wyznaczonych miejscach i terminach – ogłoszą je zarządy osiedli, podamy je gdy będą znane. Prawo głosu mają mieszkańcy Łowicza, którzy ukończyli 16 lat.

Przypomnijmy, że propozycje dla osiedli zostały wybrane na organizowanych w minionych tygodniach zebraniach. Do dalszego głosowania przechodziły po trzy, a czasem cztery propozycje (jeśli te z promowanych miejsc miały taką samą liczbę głosów). Poniżej podajemy te, wybrane na poszczególnych zebraniach:

Os. Bratkowice:
– poprawa bezpieczeństwa przed SP7 na ul. Młodzieżowej;
– budowa nawierzchni na ul. Diamentowej;
– przebudowa skrzyżowania ul. Młodzieżowej i Tuszewskiej oraz progi zwalniające na ul. Młodzieżowej

Os. Dąbrowskiego:
– powiększenie placu zabaw przy blokach 5 i 8 o tor dla rolkarzy i wrotkarzy, a także zainstalowanie urządzeń do street workout;
– zbudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ułańskiej i Topolowej;
– zbudowanie “mini parku” w rejonie garaży przy os. Dąbrowskiego (w miejscu dawnej górki);
– budowa parkingu przy placu zabaw na ul. Mickiewicza d strony ul. Żabiej, doświetlenie tego placu zabaw, zrobienie przejścia dla pieszych i wejścia na plac zabaw od strony parku.

Os. Górki:
– zagospodarowanie terenu przy ul. Miodowej (siłownia zewnętrza, posadzenie drzew, alejki);
– zabudowa typu street workout na placu przy ul. Miodowej;
– budowa ul. Paderewskiego.

Os. Nowe Miasto:
– budowa urządzeń fitness na terenie Gimnazjum nr 1 przy al. Sienkiewicza oraz modernizacja boiska i ogrodzenia boiska przy Gimnazjum nr 1;
– zamontowanie progów zwalniających na przejściach dla pieszych: ul. Stanisławskiego do Wojska Polskiego koło szkoły, pomiędzy osiedlami Starzyńskiego i Noakowskiego koło sklepu OSM, w al. Sienkiewicza na wysokości gimnazjum, przy Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Kaliskiej w stronę pływalni oraz prawidłowe oznakowanie całego centrum miasta (w tym ul. Podrzecznej).
– budowa urządzeń fitness przed Szkołą Podstawową nr 4 przy ul. Stanisławskiego;
– wymiana chodnika na Nowym rynku od ul. Ciemnej.

Os. Kostka:
– budowa chodnika przed blokiem nr 5 na os. Kostka i dojścia do bloku od strony garaży (ul. Starościńskiej) do połączenia z blokiem nr 2, również przy bloku od strony sklepu Papirus;
– przebudowa oświetlenia na osiedlu Kostka wspólnie z Łowicką Spółdzielnią Mieszkaniową;
– budowa (remont) chodników na osiedlu Kostka.
– siłownia plenerowa street workout między blokami 10 i 11 na osiedlu Kostka (7 głosów).

Os. Korabka:
– modernizacja placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej;
– budowa i powiększenie parkingu między blokami 43N i 43M na os. Armii Krajowej oraz wyznaczenie i utwardzenie miejsca pod jeden z kontenerów na odpady i budowa progów zwalniających na asfaltowym odcinku ul. Zagrodowej;
– remont nawierzchni ul. Zielonej, na odcinku od ul. Legionów.

Os. Przedmieście:
– budowa chodnika przy ul. Wygoda;
– oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim;
– wyposażenie placu zabaw przy ul. Łyszkowickiej oraz doświetlenie placu zabaw przy ul. Włókienniczej i skweru przy ul. Anieli Chmielińskiej.

Os. Stare Miasto:
– Regulacja drzewostanu przy baszcie gen. Klickiego.
– Budowa parkingu i chodnika przy Przedszkolu nr 3 przy ul. 3 Maja.
– Ustawienie ławek w alejkach wokół bazyliki oraz w innych częściach Starego Rynku.

Os. Starzyńskiego:
– Poszerzenie ul. Nowej na odcinku od ul. Akademickiej do budynku ZGM (dawnej siedziby zakładu), budowa parkingu na rogu ww. ulic wraz z budową progów zwalniających na ul. Akademickiej;
– Położenie kostki brukowej wzdłuż garaży między blokami 2 i 4 oraz 7 i 9 od strony Targowiska;
– Monitoring wizyjny na parkingach położonych wzdłuż ul. Starzyńskiego.

Os. Zatorze:
– budowa placu zabaw i siłowni przy ul. Szarych Szeregów;
– modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej;
– remont chodnika po lewej stronie ul. Żwirki i Wigury patrząc od ul. Bolimowskiej.

W budżecie obywatelskim ogólnomiejskim można wybrać jedną z 15 następujących propozycji (do 300 tys. zł każda):

– naprawa podłoża na placu zabaw w Parku Błonie oraz doposażenie go w nowe urządzenia do zabaw i rekreacji;
– budowa łowickiej tężni leczniczo-solankowej „Oddychaj zdrowym powietrzem” w Parku Błonie;
– budowa w Parku Błonie toru pumptrack (miejscami nierówna specjalna miękka nawierzchnia do jazdy na rowerach, rolkach) oraz parku linowego;
– budowa placu do minigolfa, wyciągu saneczkowego oraz „Góra Frajdy” (podest na górce ze zjeżdżalnią i schodami) na górce w Parku Błonie;
– wykonanie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim: toru przeszkód dla dzieci, drewnianych zabawek edukacyjnych i tablic edukacyjno-informacyjnych;
– wyposażenie autobusów miejskich w nagłośnienie informujące o kolejnych przystankach, co ułatwi funkcjonowanie osób niedowidzących oraz starszych;
– oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim lampami ledowymi na długości około 1 km na trasie tzw. ścieżki żółtej z przyrządami do ćwiczeń, aby można było z nich korzystać również wieczorem;
– fit Park na terenie miasta (bez określenia miejsca);
– pobudowanie wiat rowerowych przy szkołach podstawowych;
– modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej;
– gruntowny remont Przedszkola nr 5;
– wybudowanie na działce 8080/33 (położona przy ul. Brzozowej na wprost kościoła na Korabce) skweru rekreacyjno-sportowego tzw. miasteczka ruchu drogowego: edukacyjne tory do nauki jazdy, tor do jazdy na łyżworolkach, pozostałe elementy, tj. ławki, latarnie;
– rewitalizacja parku w Al. Sienkiewicza;
– budowa chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 3;
– sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Topolowa, Ułańska, Starościńska.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.