Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę wniosków do wojewódzkiego budżetu obywatelskiego na 2019 rok, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Pomysłodawcy łowickich propozycji do budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego na 2018 rok. Od lewej: Kamil Sobol, Maciej Malangiewicz, Tadeusz Żaczek i Paweł Pięta.
Pomysłodawcy łowickich propozycji do budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego na 2018 rok. Od lewej: Kamil Sobol, Maciej Malangiewicz, Tadeusz Żaczek i Paweł Pięta.

Wnioski można było składać do 28 maja. Zweryfikowanych pozytywnie zostało 151 projektów, z czego 20 w subregionie północnym (do którego należą powiaty: łowicki, zgierski, łęczycki i kutnowski).

Na liście są, tak jak w ubiegłym roku, propozycje związane z Łowiczem, jak: projekt „Łowiccy nauczyciele w walce o niepodległość (1918 – 1945)”, projekt „Bierz Łowicza za wzór!” (stworzenie publikacji nt. kultury ludowej regionu łowickiego ze szczególnym uwzględnieniem genezy powstawania wycinanki), festiwal graffiti Folklor Full Colors (zakładający wspólne przedsięwzięcie twórców ludowych i streetartowych), Movie Beach! (wakacyjny cykl 20 seansów kina letniego na plaży nad Bzurą), budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, budowa chodnika na ul. Łowickiej w Kiernozi czy „Pasiastobusy” – darmowa komunikacja turystyczna między Łowiczem, Maurzycami, Walewicami, Arkadią i Nieborowem.

Oprócz projektów z lokalizacją ściśle określoną w powiecie łowickim, są też takie, które mają służyć całemu subregionowi, dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełną listą na stronach UMWŁ.Przykładem może być „Mamo, tato – zgłoś mnie na badanie!” (przesiewowe badania USG dla dzieci), zgłoszone przez mieszkańca Łowicza Lecha Aniszewskiego.

Wśród propozycji dla całego województwa (z odrębnej puli) jedną z propozycji jest projekt “Wojewódzkie Mobilne Centrum Edukacji”, zgłoszony przez Radnego Rady Miejskiej w Łowiczu Mariusza Siewierę.

W tym roku do rozdysponowania jest 8 milionów zł na całe województwo, przy czym 6 mln na zadania w poszczególnych subregionach (w poprzedniej, pierwszej edycji było to 5 mln), zaś 2 mln na zadania ogólno-wojewódzkie. Głosowanie zostanie przeprowadzone jesienią, a realizacja wybranych zadań w przyszłym roku. Autorzy projektów, które nie przeszły weryfikacji mają jeszcze tydzień na złożenie odwołania.

1 komentarz

  1. Łączy nas kabel połączeniowy

    Znowu będzie facebook obsrany przez lobbujacych za projektami.