Radni miejscy na sesji 25 stycznia uchwalili budżet gminy na 2017 rok. Jest dość ambitny.

Najdroższą inwestycją planowaną w budżecie gminy na 2017 rok będzie termomodernizacja domu kultury. Fot. Dorota Grąbczewska

Dochody ustalono na kwotę 39.534.583 zł, wydatki na kwotę 42.092.771 zł, z czego inwestycje pochłoną 5.055.928 zł.

Gmina chce wspólnie z powiatem kutnowskim przebudować ulicę Żeromskiego. Koszt całego zadania to ok. 2,5 mln zł, z czego gmina pokryje połowę kwoty. Zaplanowano też na 200.000 zł zmodernizowanie ronda w centrum miasta.

Gmina zabezpieczyła też 243.050 zł na realizację zadania w zakresie montażu i instalacji fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej oraz u kilkudziesięciu mieszkańców gminy, którzy aplikowali razem z gminą. Oczywiście realizacja tego zadania zależy od tego czy gmina dostanie dofinansowanie.

Kolejna inwestycją jest budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pasieka. Na jej realizację zabezpieczono 19.366 zł. Gmina spłaci też kolejną ratę za budynek TBS 249.000 zł. Największą i sztandarowa inwestycją będzie modernizacja domu kultury, która będzie kosztować 3.119.912 zł, z czego 1.076.022 zł gmina dostanie unijnej dotacji. Reszta zadania będzie finansowana z kredytu jaki gmina zamierza zaciągnąć.

Po raz pierwszy największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na pomoc społeczną, a nie na oświatę, jak to bywało w latach poprzednich. Związane jest to z programem pomocowym 500+, na który jednak gmina otrzymuje pieniądze z budżetu państwa.

Więcej o planowanych dochodach i wydatkach, zakładanym zadłużeniu miasta na koniec roku – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny. 

2 komentarze

  1. Ambroziak ulice ponaprawiaj w mieście albo najlepiej zrób nowe , np na Polowej bo obiecałeś już nie jednemu i nie dotrzymałeś słowa tylko z plebanem tańczysz i dmuchasz w jedną trąbkę.

  2. Page-rus

    Miejsko-wiejska gmina 80% wysiłku budżetowego pozostawia w samym mieście a cześć wiejską gminy traktuje nawet nie macoszemu, tylko z buta

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.