Jednym z tematów podejmowanych na sesji Rady Miejskiej w Strykowie 26 stycznia było udzielenie do Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzi na pismo dotyczące działalności burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski złożył wyjaśnienia radnym. Fot. J. Lenart
Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski złożył wyjaśnienia radnym. Fot. J. Lenart

Wątpliwości prawników Urzędu Wojewódzkiego budziło „zasiadanie, uczestnictwo i zarządzanie w zarządzie ochotniczej straży pożarnej, jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą”. Gdyby uznano, że dany włodarz zasiadał w zarządzie prowadzącej działalność gospodarczą OSP, wojewoda mógłby wystąpić do rady o wygaszenie mandatu wójta/burmistrza.

Burmistrz Andrzej Jankowski poinformował zebranych, że przekazał do Urzędu Wojewódzkiego wyjaśnienia, w których wyliczone zostały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Stryków. Burmistrz informuje także, że nie zasiadał w zarządzie żadnej z nich.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Komentowanie nie jest możliwe.