Prokuratura Rejonowa w Zgierzu stwierdziła, że nie ma dowodów na to, by uznać, że w strykowskim Urzędzie Miejskim doszło do przestępstwa związanego z udzieleniem przez gminę zamówienia publicznego na usługi prawnicze dotyczące rozliczeń podatku VAT.

Śledztwo, wszczęte z inicjatywy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, zostało umorzone kilka dni temu.

Rys. Jacek Rutkowski
Rys. Jacek Rutkowski

Przeprowadzone w sprawie czynności nie wykazały, aby doszło do zaistnienia znamion czynów zabronionych z art 231 par 1k.k., art 296 par 1 k.k. i inne – taką informację przekazała nam Prokuratura Rejonowa w Zgierzu w piątek, 23 grudnia.

Przypomnijmy, że postępowanie prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś, toczyło się od kwietnia tego roku i było konsekwencją zawiadomienia złożonego przez RIO wskutek ustaleń rutynowej kontroli przeprowadzonej między majem a sierpniem 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Strykowie. Śledztwo miało przynieść głównie odpowiedź na pytanie, czy działano na szkodę interesu publicznego, przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków.

Więcej o tym, co zaniepokoiło RIO i co badali śledczy przeczytasz w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.