Niemal każdy z mieszkańców sołectw Ziemiary i Wólka Łasiecka w gminie Bolimów podpisał się już pod uwagami do projektu zmian w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przewiduje ono znaczne zwiększenie obszaru przeznaczonego pod przemysł i wielkotowarowe rolnictwo w najbliższym sąsiedztwie wsi Ziemiary, w obszarze przyległym do szosy 705 i autostrady A2.. Zapisy w projekcie bulwersują mieszkańców.

Dlaczego? – piszemy obszernie w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina, już dostępnym w sprzedaży, także w wersji elektronicznej naszego tygodnika, do kupienia tutaj.

1 komentarz

  1. Miejskim wieśniakom ciągle się coś nie podoba????

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.