W połowie kadencji samorządu lokalnego Wojciech Waligórski pytał burmistrza Krzysztofa Kalińskiego o ocenę tego, co się przez ten czas w mieście udało, a co nie.

kalinski_krzysztof

Wojciech Waligórski: Minęły dwa lata od wyborów, w których po raz trzeci został Pan burmistrzem, jest więc połowa kadencji. Czy w Pańskiej ocenie te dwa lata były dla Łowicza udane?

Krzysztof Jan Kaliński: Tak. Bardzo udane, ponieważ wchodzimy w drugi etap pozyskiwania pieniędzy unijnych, do 2020 roku – i pierwszym  obowiązkiem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast jest wykorzystać ten czas, wykorzystać tę szansę. Te środki będą  także po 2020 roku, ale nie w takiej wysokości jak teraz. W ubiegłym roku przygotowaliśmy, wspólnie z gminą Łowicz, dwa duże projekty: na modernizację oczyszczalni ścieków za 86 mln zł, z dofinansowaniem unijnym dla Łowicza ponad 40 mln zł i wkładem własnym miasta 36 mln. Czas realizacji tej inwestycji: do 30 kwietnia 2020 roku.

Drugi, do realizacji w przyszłym roku, przygotowywany w bieżącym – unowocześnienie taboru transportowego z budową  parkingu przy dworcu PKP i przebudową ul. Dworcowej. To jest 10 milionów złotych, w tym 7 milionów dofinansowania. Tak więc pozyskaliśmy przez te 2 lata ponad 47 milionów złotych na same tylko te dwa projekty.

Oprócz tego w ubiegłym i w tym roku zdobyliśmy jeszcze około 8 milionów związanych z budową dróg Starościńska,  Broniewskiego, Piłsudskiego, Sochaczewska, Strzelczewska, na Park Mickiewicza, na kanalizację i na termomodernizację budynków komunalnych – m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na 2 nowe boiska i modernizację budynku OSiRu i z innych źródeł na mniejsze zadania – w szkołach, przedszkolach, ŁOK, ZGM, we wszystkich jednostkach miejskich. To daje 55 milionów środków zewnętrznych pozyskanych dla miasta, czyli 2 tysiące na mieszkańca.

Więcej o tym, co burmistrz mówił o planowanych w najbliższym czasie inwestycjach, o pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje oraz pozyskiwaniu inwestorów – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina (nr 47 z dn. 24.11.2016 r.)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.