Czy modernizacja miejskiej oczyszczalni przekreśli inne inwestycje w mieście?

W nierozstrzygniętym jeszcze przetargu na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu najtańsza oferta opiewa na 117 mln zł. To bardzo dużo w porównaniu do kosztorysu inwestorskiego i do ceny z pierwszego przetargu, która wynosiła 75 mln zł.