Prokuratura Rejonowa w Kutnie bada zasadność pobierania opłat za przyłączanie mieszkańców do sieci wodociągowej i ściekowej w Żychlinie i Kutnie.

W 2017 roku w gminie Żychlin pobierano za to opłatę w wysokości 67 zł, wcześniej 65 zł. Nowa uchwała o ustaleniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki, przyjęta przez radę miejską 21 listopada, takiego zapisu już nie zawiera.

Pobieranie opłat za podłączenie jest sprzeczne z prawem. Fot. Dorota Grąbczewska

Zamieszanie wokół nienależnego pobierania opłat za przyłączanie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jakie często pobierały gminy lub ich spółki czy zakłady budżetowe, zrobiło się dopiero po interpretacji prawnej zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda, który w komunikacie z 10 sierpnia zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego, co narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

Czy w tej sytuacji mieszkańcy, którzy zapłacili 67 zł czy 65 zł za przyłączenie, będą mieć zwrócone pieniądze? – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

1 komentarz

  1. ale to już było

    To samo gmina Łowicz. Przyłącza wodno-kanalizacyjne na które są rozpisywane projekty i pozyskiwane dotacje są realizowane bez opłat. Osobom które chcą się przyłączyć do istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej gmina nie chce fundować przyłączy, chociaż zgodnie z istniejącymi przepisami prawa wodnego muszą zrealizować do najbliższej studzienki lub przydomowej przepompowni. Gmina nie informuje że jest to jej obowiązkiem, baranki płacą że swojego, gmina nie wyda, więc zarobi. Podobne praktyki są mocno napiętnowane przez UOKiK, proszę zerknąć na publicznie dostępne wyroki z ostatnich 6 lat.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.