Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie nosi się z zamiarem utworzenia katolickiej szkoły podstawowej.

W budynku dawnego przedszkola miałaby się mieścić katolicka szkoła podstawowa.
W tym budynku dawnego przedszkola miałaby się mieścić katolicka szkoła podstawowa.

Temat ten był szeroko dyskutowany na posiedzeniu miejskiej Komisji Gospodarki i Budżetu w poniedziałek 29 maja, gdy radni zajęli się pismami. Proboszcz parafii, do której należy zakupiona od miasta z bonifikatą działka przy ul. Kościuszki 12/14 z budynkiem przeznaczonym na cele oświatowe (po dawnym przedszkolu), poprosił burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka o zgodę na wynajem pomieszczeń w budynku Gimnazjum Miejskiego przy Kościuszki 13.

Wspomniany budynek dawnego przedszkola, przez lata używany na potrzeby gimnazjum, w którym mogłaby mieć siedzibę katolicka podstawówka, z uwagi na niezakończone prace remontowe, nie może uzyskać niezbędnych do otwarcia szkoły opinii Państwowej Straży Pożarnej i służb sanitarnych. Dlatego parafia prosi o zgodę na wynajem pomieszczeń gimnazjum, zaznaczając, że rozpoczęcie działalności oświatowej szkoły planowane jest na 1 września br. z przewidywaną liczbą 50 uczniów.

Burmistrz Janeczek odpowiedział proboszczowi pisemnie, że kwestia wynajmu pomieszczeń Gimnazjum Miejskiego leży w gestii dyrektora, o ile umowa miałaby być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres, na jaki dyrektor ma powierzony trwały zarząd nad nieruchomością (2 lata do wygaśnięcia gimnazjum).

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Komentowanie nie jest możliwe.