Radni z gminy Nieborów nie uwzględnili w budżecie na 2019 rok zaplanowanych pierwotnie w projekcie 100 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego (ze sztuczną nawierzchnią) przy Szkole Podstawowej w Nieborowie. Pieniądze te przesunięto do rezerwy budżetowej.

TOMASZ BRTOS
Reaktywowane boisko w Nieborowie na zapleczu szko³y, na zdjêciu widaæ nowe bramki kupione przez rodziców i trawiast¹ murawê jak twierdz¹ rodzice pe³n¹ dziur i kretowin.

Na ostatniej w minionym roku sesji obecni byli rodzice, którzy próbowali przekonać samorządowców, aby nie rezygnowali z budowy boiska i podjęli starania, aby pozyskać na nie dotacje. Problem z tym, że rodzice podjęli już działania, aby przy szkole powstało boisko trawiaste, które sfinansowane będzie z funduszy soleckich z tych miejscowości, które znajdują się w obwodzie szkoły w Nieborowie. Jest to kwota około 46 tys. zł.

Czy pieniądze z funduszu soleckiego wystarczą na powstanie boiska i czy drugie jest w Nieborowie potrzebne? – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina.

 

Czy przy szkole w Nieborowie powinny powstać dwa boiska?

Loading ... Loading ...

Komentowanie nie jest możliwe.