Dziś, 2 sierpnia, rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołacinie. Jedynym kandydatem był dotychczasowy, wieloletni dyrektor tej placówki – Dariusz Kołodziejski.

Dyrektor Dariusz Kołodziejski. fot. ljs

Posiedzenie komisji konkursowej, przed którą swoją koncepcję funkcjonowania szkoły przez kolejne 5 lat przedstawiał kandydat, odbyło się o godz. 10. w Urzędzie Gminy Dmosin. W głosowaniu tajnym Dariusz Kołodziejski otrzymał bezwzględną ilość głosów. Komisja składała się z: 3 przedstawicieli kuratorium oświaty, 3 przedstawicieli organu prowadzącego, czyli gminy, oraz po 2 osób ze związków zawodowych, rady pedagogicznej i rady rodziców.

Dariusz Kołodziejski kieruje szkołą w Kołacinie już od 20 lat. Po podpisaniu przez wójt Danutę Superę zarządzenia o zatwierdzaniu dzisiejszego wyniku wyboru, jeszcze w sierpniu dyrektorowi zostanie wręczony akt powierzenia obowiązków na kolejne 5 lat.

O filarach, na których Dariusz Kołodziejski chciałby przez kolejną kadencję oprzeć swój model zarządzania szkołą, w najbliższym gazetowym wydaniu WG.

1 komentarz

  1. nie w Dmosinie a Kołacinie

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.