Uczniowie Blichu i Zduńskiej Dąbrowy zajęli czołowe miejsca w eliminacjach okręgowych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które miały miejsce 12 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czerwcu w finale olimpiady powiat łowicki będzie miał mocną reprezentację.

OWiUR jest najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich kształcących się w zawodach związanych z gospodarką rolną i żywnościową Łącznie w 10 blokach tematycznych konkurowało ze sobą 146 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 41 powiatów centalnej Polski (woj.mazowieckiego i łódzkiego)

Aż sześciu uczniów Zespołu Szkół na Blichu zajęło miejsca na podium tym samym zyskując awans do startu w finale olimpiady. I tak, w bloku produkcja roślinna I miejsce zajął Szymon Kowalski, II miejsce Grzegorz Pacler, obaj są uczniami kl. III Technikum Agrobiznesu. W bloku produkcja zwierzęca II miejsce zajął Patryk Parys z kl. I Technikum Agrobiznesu, III miejsce Piotr Majrzchrzak z kl. IV Technikum Agrobiznesu. W bloku mechanizacja rolnictwa I miejsce zajął Kamil Bodek z kl. IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W bloku Gastronomia III miejsce zajęła Kinga Jaros z kl. IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Pozostali uczniowie startujący w Warszawie: Gabriela Foks, Szymon Igielski, Natalia Maszkowska i Micha Bogusz zajęli dalsze miejsca.

W przypadku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie pięciu uczniów zajęło miejsca na podium, klasyfikując się tym samym jako finaliści szczebla ogólnokrajowego.

W bloku agrobiznes, II miejsce zajął Szczepan Kacprzak, III miejsce Radosław Rudnicki obaj z kl. IV Technikum Rolniczego. W bloku produkcja roślinna III miejsce zajął Daniel Staniaszek z kl, IV Technikum Rolniczego, w bloku architektura krajobrazu III miejsce zajęła Zuzanna Łykowska z kl. II Technikum Architektury Krajobrazu. W bloku mechanizacja rolnictwa II miejsce zajął Kacper Baran z kl. IV Technikum Rolniczego.

Pozostali startujący uczniowie Jakub Żakieta, Natalia Kawecka, Karolina Trafalska, Anna Przybylska, Patrycja Gałusa.

Finał olimpiady odbędzie się 6 – 7 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w powiecie gorlickim. Nagrodami są m.in. indeksy do szkół wyższych oraz zwolnienia z egzaminów zawodowych.

 

Komentowanie nie jest możliwe.