Kierowcy, którzy chcieliby w dniu dzisiejszym przejechać przez Mysłaków w kierunku Nieborowa, napotkają poważne utrudnienia: przez trwające prace drogowe ulice są nieprzejezdne.

Mysłaków. Prace na ul. Słonecznej, stan przed położeniem pierwszej warstwy asfaltu.
Mysłaków. Prace na ul. Słonecznej, stan przed położeniem pierwszej warstwy asfaltu. fot. tb/NŁ

Chodzi o ciąg ulic: Strażacka (przy Szkole Podstawowej i strażnicy OSP), Słoneczna (w kierunku Nieborowa, do skrzyżowania z ul. Zachodnią) i Zachodnia (już na terenie Nieborowa, ulica ta prowadzi w kierunku dawnej drogi krajowej nr 70).

Zamknięcie ruchu spowodowane jest pracami zleconymi przez gminę Nieborów firmie Erbedim, która po dokonanym poszerzeniu, od kilku dni zajmuje się układaniem nawierzchni. Dziś począwszy od skrzyżowania ulic Szkolnej i Strażackiej układana jest trzecia warstwa – ścieralna w kierunku Nieborowa, zaś na ul. Zachodniej w sąsiedztwie oberży pod Złotym Prosiakiem układana jest warstwa wyrównawcza i wiążąca. Najlepszy dojazd do posesji przy ul. Słonecznej jest od Nieborowa, czyli ulicą Północną.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.