Dziś, w piątek 16 lutego na terenie gminy Nieborów odbędą się dwa ważne dla mieszkańców spotkania. W Bednarach będzie ono dotyczyło doprowadzenia do miejscowości sieci gazu ziemnego, zaś w Nieborowie – powołania do życia posterunku policji.

Czy w tym miejscu powstanie posterunek policji w Nieborowie?
Proponowanym miejscem, w którym miałby powstać posterunek w Nieborowie jest budynek GS przy Alejach Legionów Polskich.

Spotkanie w Bednarach rozpocznie się o godz. 16.30 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. W czasie jego trwania radny powiatowy Dariusz Kosmatka oraz przedstawiciel łódzkiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa omówią możliwości doprowadzenia w przyszłości do Bednar sieci gazu ziemnego. Na spotkaniu będą zbierane od mieszkańców deklaracje o przyłączeniu posesji. Nie są one wiążące, dla PSG są one jedynie wyznacznikiem zainteresowania tematem i od ich ilości zależeć będzie czy w najbliższym czasie ruszą prace projektowe.

O godz. 18. w strażnicy OSP w Nieborowie rozpocznie się spotkanie w sprawie utworzenia posterunku policji w Nieborowie, który swoim zasięgiem obejmie gminy Nieborów i Łyszkowice. Będzie to też okazja do dyskusji na temat stanu bezpieczeństwa w obu gminach. Przy okazji będą też promowane aplikacje internetowe „Moja Komenda”, „Dzielnicowi bliżej nas” oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dla powiatu łowickiego.

W spotkaniu w nieborowskiej strażnicy udział zapowiedzieli z-ca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi – mł. insp. Jarosław Rybka, komendant powiatowy policji w Łowiczu – podinsp. Grzegorz Radzikowski, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – podinsp. Mariusz Boczek oraz policjanci wykonujący zadania dzielnicowego w gminach Nieborów i Łyszkowice.

Więcej na temat spotkań piszemy we wczorajszym wydaniu Nowego Łowiczanna.

Komentowanie nie jest możliwe.