W przyszłym roku ma dojść do zapowiadanej od kilku lat budowy ul. Wąskiej w Głownie, przy której pojawić miałyby się także dodatkowe miejsca parkingowe. Władze miasta zaprezentowały radnym dwie koncepcje wykonania tej inwestycji. Ci byli zgodni, która z nich jest opcją lepszą.

Przy okazji budowy ul. Wąskiej zniknąć ma także straszący od lat pustostan fot. Jakub Lenart
Przy okazji budowy ul. Wąskiej zniknąć ma także straszący od lat pustostan fot. Jakub Lenart

Ulica Wąska ma połączyć Plac Wolności z parkingiem przy kościele św. Jakuba. Jej wybudowanie ma również w dużej mierze rozwiązać problem ze zmniejszoną, od czasu remontu placu, liczbą miejsc parkingowych w centrum miasta, na co skarżyli się choćby wielokrotnie tutejsi przedsiębiorcy.
Wszystko wskazuje na to, że w 2017 roku plany wreszcie zostaną przekute w realną inwestycję. Na posiedzeniu połączonych komisji Gospodarki i Budżetu oraz Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, wiceburmistrz Grzegorz Urbanik przedstawił radnym do zaopiniowania dwie przygotowane przez projektanta wersje budowy ul. Wąskiej oraz wiążące się z każdą z nich uwarunkowania.

Pierwsza z nich zakłada powstanie przy ul. Wąskiej 22  nowych miejsc parkingowych, w tym dwóch dla niepełnosprawnych. Druga opcja przewidywała poprowadzenie ul. Wąskiej w niewielkim oddaleniu od parku. Powstać miałoby 37 miejsc parkingowych w tym dwa dla niepełnosprawnych.

Jakie argumenty przemawiają za każdą z propozycji i która z nich wybrali radni – przeczytasz w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa. kl

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.