Dwie pracownie do nauki przedmiotów przyrodniczych, wyposażone dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otwarto dziś, 27 lutego, w dwóch zespołach szkół na terenie gminy Głowno: w Mąkolicach i Popowie Głowieńskim.

Obydwie placówki wiele zyskały dzięki hojnej dotacji oraz wsparciu gminy.
Najpierw, kilka minut po godzinie 10.00, uroczyście otwarto eko-pracownię w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach, a niespełna dwie godziny później podobne wydarzenie miało miejsce w Popowie, gdzie powstała “Zielona Kraina Przyrody”. W jednej i drugiej placówce gościli wójt gm. Głowno Mark Jóźwiak z urzędnikami – skarbnik Cezarą Stokowską, sekretarz Jolantą Szkup i referentem Piotrem Antczakiem, w obydwu z ramienia WFOŚiGW pojawiła się Ewa Czarnecka, do której w Popowie dołączył także zastępca prezesa funduszu Bohdan Cezary Dzierżek. W gronie gości byli także miejscowi radni. W obydwu szkołach podczas otwarcia eko-pracowni ważna rola przypadła uczniom, choć forma spotkań była odmienna i akcenty położono na inne dziedziny nauki. To dobrze, bo dzięki temu można było przekonać się, jak wiele praktycznych zastosowań mają nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne, jakie zakupiono do pracowni.

Obszernie napiszemy o tym w gazetowym wydaniu “Wieści”, a tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: 

1 komentarz

  1. Towarzystwo wzajemnej adoracji wojt i dyrektor z Popwa