Dziwna sytuacja w Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej – dotychczasowy dyrektor Maciej Wójcik nie wrócił do pracy po upływie zwolnienia lekarskiego i nie skontaktował się z władzami powiatu, którym jednostka podlega.

W związku z tym zarząd powiatu 5 stycznia podjął decyzję o odwołaniu go ze stanowiska w trybie natychmiastowym.

Jak mówił nam starosta łowicki Krzysztof Figat – dyrektor poszedł na zwolnienie lekarskie przed świętami Bożego Narodzenia i skończyło się ono 2 stycznia. Maciej Wójcik po upływie tego czasu nie przyszedł do pracy, nie wyznaczył zastępstwa, nie kontaktował się także ze starostwem ani z centrum. Jak mówi starosta – mimo wielu prób, do tej pory nie udało mu się z nim skontaktować.

Decyzja o odwołaniu dyrektora zapadła 3 stycznia. Jego obowiązki przejęła Anna Kowalska, pracująca tam od 1 czerwca ub. roku. Będzie kierowała jednostką do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Starosta na razie nie określa kiedy możemy się tego spodziewać, ani też czy stanie się to drogą konkursu czy też powołania.

Również naszej redakcji nie udało się dodzwonić do Macieja Wójcika w tej sprawie.

Komentowanie nie jest możliwe.