Dziś, 5 maja, o godz. 9 absolwenci liceów i techników z naszego regionu, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, przystąpili do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki.

Matura z matematyki w ZS Nr 1 Bratoszewice. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Drugi z maratonu egzaminów, które zakończą się 24 maja, w wersji podstawowej trwał będzie 3 godziny bez 10 minut. Ci, którzy zdecydowali się zdawać matematykę jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, będą mieli na to równe 3 godziny.

Tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną maturzyści otrzymywali m.in. wizytówki ze swoimi nazwiskami. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

W Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach do matury co roku przystępuje ok. 70 % uczniów kończących szkołę. Na dzisiejszej liście zdających maturę z matematyki było 39 absolwentów technikum rolniczego oraz 5 licealistów, z których 17 osób to te, którym nie udało się zdać matury w latach ubiegłych. Nastroje przed wejściem na salę egzaminacyjną nie były jednak najgorsze.

Mobilizujący stres i uśmiech przed maturą z matematyki szły w parze. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Niektórzy podkreślali, że w ostatnim roku  oprócz tego, co wynieśli ze szkoły, starali się również uzupełniać wiedzę na własną rękę. – Żeby tylko było mało zadań z geometrii i będzie dobrze! – powiedział nam Przemysław Dobrosiński, absolwent logistyki.

Jak oceniasz poziom trudności tegorocznych matur pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego i matematyki?

Loading ... Loading ...

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.