Na dziś, 27 grudnia Rada Gminy Głowno zaplanowała sesję, w porządku obrad której znalazło się uchwalenie budżetu na rok 2018.

Relację z tego, co radni uchwalili zamieścimy już w noworocznym numerze “Wieści”. Jeszcze przed tą sesją, 21 grudnia, radni pochylili się nad projektem budżetu na połączonym posiedzeniu komisji stałych: Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności oraz Komisji ds. koordynacji Prac Organów Rady. Tego samego dnia odbyła się także sesja, poświęcona jednak sprawom roku 2017.

W toku dyskusji na posiedzeniu trzech komisji opiniowaniu poddano trzy poprawki złożone do opracowanego przez wójta Marka Jóźwiaka projektu przyszłorocznego budżetu.

Sam wojt głosił do projektu autopoprawkę, w której proponuje wpisanie do planu inwestycyjnego dwóch zadań niezrealizowanych w 2017 r. – budowy wodociągu w Feliksowie oraz wykonania połączenia wodociągowego Boczki Domaradzkie – Popów Głowieński. Jako źródło finansowania tych oraz innych zaplanowanych na 2018 rok inwestycji wodociągowych Marek Jóźwiak wskazał kredyt na 500 tys. zł. Wizja kredytu w roku wyborczym nie spodobała się części radnych. Dyskusja wokół autopoprawki była długa.

Drugą poprawkę do projektu budżetu na rok 2018 złożył radny Jarosław Chałubiec, który zawnioskował o zdjęcie 50 tys. zł z planowanych 500 tys. zł na nową nakładkę na 2 km drogi w Miesośni i przeznaczenie tych środków na inwestycje społeczno-rekreacyjne (altana, boisko do plażówki) w Woli Mąkolskiej (o co proszą mieszkańcy sołectwa, jak wspomniała radna Dorota Kulawczyk) i Domaradzynie – po 20 tys. zł oraz 10 tys. zł na Piaski Rudnickie.

Trzecią propozycję poprawki do projektu budżetu 2018 r. złożył radny Władysław Mikołajczyk. Stanowi ona powtórzenie nieuwzględnionego wniosku do budżetu 2017 o utwardzenie w ramach modernizacji lub wymiany nawierzchni drogi gminnej Lubianków – Borki.

1 komentarz

  1. Wójt robi sobie dobrą kampanię wyborczą. W roku 2017 wstrzymał inwestycje po to żeby robić to przed wyborami i robić sobie kampanię za nasze pieniądze. Taka mała gmina i takie pieniądze na promocję! Widzi te przekręty radny Mikołajczyk i brawo mu za to. Pan Potakowski tworzy solidarność i trzyma w tajemnicy kandydata na wójta. To nie jest żadna tajemnica bo w tej solidarności jest Doardo i na wójta zgłoszą Jóźwiaka bo to jedna paczka. Ta solidarność jest zaprzeczeniem tej która dała nam wolność ale czego się nie robi się dla kariery.