Na dziś, 27 grudnia Rada Gminy Głowno zaplanowała sesję, w porządku obrad której znalazło się uchwalenie budżetu na rok 2018.

Relację z tego, co radni uchwalili zamieścimy już w noworocznym numerze “Wieści”. Jeszcze przed tą sesją, 21 grudnia, radni pochylili się nad projektem budżetu na połączonym posiedzeniu komisji stałych: Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności oraz Komisji ds. koordynacji Prac Organów Rady. Tego samego dnia odbyła się także sesja, poświęcona jednak sprawom roku 2017.

W toku dyskusji na posiedzeniu trzech komisji opiniowaniu poddano trzy poprawki złożone do opracowanego przez wójta Marka Jóźwiaka projektu przyszłorocznego budżetu.

Sam wojt głosił do projektu autopoprawkę, w której proponuje wpisanie do planu inwestycyjnego dwóch zadań niezrealizowanych w 2017 r. – budowy wodociągu w Feliksowie oraz wykonania połączenia wodociągowego Boczki Domaradzkie – Popów Głowieński. Jako źródło finansowania tych oraz innych zaplanowanych na 2018 rok inwestycji wodociągowych Marek Jóźwiak wskazał kredyt na 500 tys. zł. Wizja kredytu w roku wyborczym nie spodobała się części radnych. Dyskusja wokół autopoprawki była długa.

Drugą poprawkę do projektu budżetu na rok 2018 złożył radny Jarosław Chałubiec, który zawnioskował o zdjęcie 50 tys. zł z planowanych 500 tys. zł na nową nakładkę na 2 km drogi w Miesośni i przeznaczenie tych środków na inwestycje społeczno-rekreacyjne (altana, boisko do plażówki) w Woli Mąkolskiej (o co proszą mieszkańcy sołectwa, jak wspomniała radna Dorota Kulawczyk) i Domaradzynie – po 20 tys. zł oraz 10 tys. zł na Piaski Rudnickie.

Trzecią propozycję poprawki do projektu budżetu 2018 r. złożył radny Władysław Mikołajczyk. Stanowi ona powtórzenie nieuwzględnionego wniosku do budżetu 2017 o utwardzenie w ramach modernizacji lub wymiany nawierzchni drogi gminnej Lubianków – Borki.

1 komentarz

  1. Wójt robi sobie dobrą kampanię wyborczą. W roku 2017 wstrzymał inwestycje po to żeby robić to przed wyborami i robić sobie kampanię za nasze pieniądze. Taka mała gmina i takie pieniądze na promocję! Widzi te przekręty radny Mikołajczyk i brawo mu za to. Pan Potakowski tworzy solidarność i trzyma w tajemnicy kandydata na wójta. To nie jest żadna tajemnica bo w tej solidarności jest Doardo i na wójta zgłoszą Jóźwiaka bo to jedna paczka. Ta solidarność jest zaprzeczeniem tej która dała nam wolność ale czego się nie robi się dla kariery.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.