Dziś, 11 lipca w Urzędzie Gminy Dmosin odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dmosinie, który wygrała  Ewelina Kantorska, nauczycielka tej placówki.

Ewelina Kantorska. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Ostatecznie rozpatrywano dwie, a nie trzy kandydatury. Trzecia z osób, która złożyła dokumenty, nie pojawiła się przed obliczem komisji, informując jedynie na krótko przed wyznaczonym terminem, że rezygnuje ze względów zawodowych.

O uznanie w oczach członków komisji konkursowej ubiegały się  więc dwie koncepcje funkcjonowania i rozwoju placówki. Jedną przedstawiła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w SP Dmosin Ewa Nowak – pracująca w zawodzie od 30 lat, zaś drugą – Ewelina Kantorska, nauczycielka biologii i przyrody również związana z tą placówką, ale od znacznie krótszego czasu, bo od 4 lat, mająca za sobą 8-letni staż pracy w szkolnictwie. 

Zatwierdzenie wyniku konkursu należy teraz do wójt gminy Dmosin Danuty Supery, która to również powierzy stanowisko dyrektora szkoły nowej osobie w drodze zarządzania. 

Obecny dyrektor Szkoły Podstawowej Dmosin Marek Kubiak złożył rezygnację z pełnionej funkcji, w związku z czym jego kadencja uległa skróceniu do 31 sierpnia tego roku. 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.