Temat odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach gminy Pacyna wciąż jest gorący. Nie tak dawno wzrosła cena za odbiór śmieci posegregowanych z 14 do 25 zł od osoby, stawka za niesegregowane wynosi aż 50 zł. W ubiegłym tygodniu Rada Gminy spotkała się na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, również w sprawie śmieci.

Na nadzwyczajną sesję dotyczącą gospodarki odpadami przyszła grupa aktywnych mieszkańców. Domagali się wyjaśnień i wyjścia ze związku fot. Dorota Grąbczewska

Tym razem chodziło o przekazania Związkowi Gmin Rejonu Płockiego kwoty 97.731 zł w formie dotacji celowej. Problem w tym, że radni nie wiedzieli, skąd ta kwota się wzięła, ponieważ nie przedstawiono im żadnych rozliczeń. Wiadomo, że potrzebna była do tego, aby zbilansować rozliczenia za odpady w tym roku.

Podczas sesji wójt Krzysztof Woźniak źle zinterpretował wynik głosowania i ubolewał nad decyzją radnych, by dotacji do związku nie przekazywać. Informował o fatalnych skutkach takiej decyzji fot. Dorota Grąbczewska

W sesji poza radnymi wzięli udział mieszkańcy (sołtysów nie zaproszono), a za rzeczową uchwałą głosowało tylko 4 radnych. Czy została przyjęta czy nie – było wiele wątpliwości.

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny oraz w wydaniu cyfrowym.

1 komentarz

  1. Dariusz Mroczek

    Jako były radny uważam że liczby radnych powinny być zredukowane, dieta powinna być tylko rekompensatą za stracony dochód jeśli za udział w sesji lub komisji radnemu potrącono wynagrodzenie w pracy. Kandydatemna radnego powinna być osoba która oprócz zebrania podpusów z poparciem to jeszcze zda test z wiedzy o Ustawie osamorządzie terytorialnym

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.